Nr.14 - Foreningen Norden - tilskud til Foreningen Nordens 100 års jubilæum

Sagsnr.: 19/1280

 
Carsten Wulff (V), Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Foreningen Norden, Fredensborg Lokalafdeling, om tilskud fra Kulturpuljen 2019 på 26.900 kr. til fejring af Foreningen Nordens 100 års jubilæum i 2019.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Foreningen Norden blev oprettet i april 2019 i skyggen af første verdenskrig i de tre nordiske lande Danmark, Sverige og Norge med det formål at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udatil. Foreningen Norden arbejder for øget samarbejde på kryds og tværs af de nordiske landegrænser ved at sætte fokus på skole og uddannelse, information, ungdomsudveksling, venskabsbysamarbejde, kultur mm.

 

Foreningen har to gange, i 1933 og 1934, været indstillet til Nobels fredspris.

 

I Danmark har foreningen godt 13.000 personlige medlemmer fordelt på over 100 lokalafdelinger, herunder også en lokalafdeling i Fredensborg Kommune med 101 medlemmer.

 

Det er Foreningen Norden lokalafdeling i Fredensborg, der søger om tilskud til afholdelse af en række arrangementer i løbet af 2019. Det er udstillinger, foredrag, fortællerarrangementer, koncerter, teater for børn og filmdage.

Programmet for jubilæet er vedlagt sagen som bilag. (Bilag 1)

 

Foreningen Norden planlægger også et Nordisk Kortræf i Fredensborg Kommune d. 30. maj til 2. juni 2019. Til denne begivenhed har Foreningen Norden fået et tilskud fra Venskabsbyforum på 100.300 kr.

 

Budgettet for Foreningen Nordens 100 års jubilæum ser således ud:

 

 

Udgifter

Beløb (kr.)

Vævepigerne
Nordiske Filmdage – foredrag
Foredrag Galeasen Thorshavn
Nordisk Kunstudstilling – materialer
Nordiske viser – honorar
Fredensborg Brass Ensemble Koncert
Fortælling Dorte Futtrup
Udstilling – Venskabsbysamarbejde
Byens Dag – stand med materialer
Musikteater – Norden Rundt
Skumringstid - honorarer

1.000
5.000
300
500
2.000
6.000
7.000
500
500
8.200
6.000

Udgifter i alt

37.000

Indtægter

 

Egenfinansiering
Billetindtægter

8.900
1.200

Indtægter i alt

10.100

Ansøgt Kulturpuljen

26.900

 

Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at ansøgningen lever op til retningslinjerne og især understøtter Kulturpuljens formål om at skabe kulturaktiviteter, der kommer mange borgere i Fredensborg Kommune til gode, fremmer børn og unges deltagelse i kulturlivet samt sker i samarbejde mellem foreninger, institutioner, kunstarter og bysamfund.

 

Administrationen bemærker, at Foreningen Norden allerede har modtaget et tilskud på 100.300 kr. til afholdelse af Nordisk Kortræf i 2019.

 

Administrationen vurderer, at Foreningen Nordens 100 års jubilæum er et særligt jubilæum, der skal markeres, og som samtidig kan profilere og synliggøre det nordiske samarbejde. 


Administrationen indstiller, at der bevilges et tilskud på 26.900 kr. fra Kulturpuljen 2019 til Foreningen Nordens 100 års jubilæum.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Retningslinjer for Kulturpuljen.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

FNs verdensmål

4. Kvalitetsuddannelse

Kompetence

Kulturudvalget.

 

Kommunikation

I henhold til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen skal ansøger i sit markedsføringsmateriale gøre opmærksom på, at Kulturudvalget i Fredensborg Kommune er bidragsyder.

 

Indstilling

  1. At der bevilges et tilskud på 26.900 kr. fra Kulturpuljen 2019 til Foreningen Nordens 100 års jubilæum.

 

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 17-01-2019

Administrationens indstilling godkendt.