Nr.12 - Fejring af Danmarks befrielse d. 4. maj 2019

Sagsnr.: 18/33142

 
Carsten Wulff (V), Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til, om årsdagen for Danmarks befrielse også skal markeres med et arrangement i 2019. Hvis det besluttes, skal rammerne for dette arrangement fastsættes.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Efter ønske fra Kulturudvalget har administrationen sammen med Fredensborg Arkiverne i 2015, 2017 og 2018 gennemført arrangementer i forbindelse med årsdagen for Danmarks befrielse i 1945.

 

I 2015 og 2017 blev arrangementet afholdt i Rådhuskælderen d. 4. maj og har været målrettet et voksent publikum med foredrag, film- og billedfemvisning osv.

 

Ved behandlingen af sagen i 2017 udtrykte Kulturudvalget et ønske om, at markeringen af 4. maj 2018 skulle målrettes børn og unge. Arrangementet d. 4. maj 2018 var således målrettet familier og blev afviklet i samarbejde med Ringovnen under temaet Jødernes flugt ved Ringovnen.

Det foregik fredag d. 4. maj 2018 kl. 17-19, hvor ca. 120 børn, voksne og familier på tværs af generationer først var på rundvisning i Ringovnen og herefter blev sendt ud på et dilemmaspil i området fra Ringovnen ned til Øresund. Her blev deltagerne stillet en række af de dilemmer, som de danske jøder og Nivås borgere stødte på under de danske jøders flugt over Øresund i oktober 1943. Herefter blev der serveret sandwich til tonerne af jødisk klezmermusik. Arrangementet var vellykket og velbesøgt og de fremmødte udtrykte stor tilfredshed med arrangementet.

 

Der var afsat en økonomisk ramme på 26.000 kr. til fejringen af d. 4. maj i 2018.

 

Forslag til fejring af d. 4. maj 2019

I 2019 er det 75 år siden, at det danske politi blev taget og afsat af nazisterne. Fra 1938 til 1944 holdt den danske politiskole til på Krogerup, som derfor i høj grad var omdrejningspunkt for de skæbnesvangre dage i september 1944, hvor nazisterne jagtede det danske politi. Der ligger en unik historie her, og d. 4. maj 2019 vil være en oplagt mulighed for at sætte fokus på denne spændende tid i både Danmarks og Fredensborg Kommunes historie.

 

Hvis Kulturudvalget beslutter også at markere årsdagen for Danmarks befrielse i 2019, vil administrationen i samarbejde med Krogerup Højskole planlægge et arrangement d. 4. maj 2019.

 

Forslag 1: Kulturhistoriske foredrag på Krogerup Højskole

Der planlægges et par foredrag med udgangspunkt i 75-året for deportationen af det danske politi d. 19. september 1944. Foredragene afvikles på Krogerup Højskole og akkompagneres af fællessang. Her vil målgruppen hovedsageligt være kulturhistorisk interesserede borgere.

Der vil blive serveret mad og drikke for de deltagende.

 

Forslag 2: Politiets flugt fra nazisterne

Der planlægges et arrangement, som på samme måde som i 2018 henvender sig til både børn, voksne og familier på tværs af generationer. De fremmødte får en introduktion til det historiske tema, hvorefter deltagerne sendes ud på en rute i Krogerup-skovene, hvor der skal svares på forskellige historiske spørgsmål kombineret med fysiske aktiviteter målrettet de yngre deltagere.

Efter turen i skoven samles deltagerne igen på Krogerup, hvor der vil være mad, drikke og musikalsk underholdning.

 

Ved begge forslag vil administrationen forsøge at inddrage relevante foreninger og institutioner.

 

Administrationen foreslår, at der afsættes en økonomisk ramme på 30.000 kr. til fejringen af årsdagen for Danmarks befrielse d. 4. maj i 2019. De 30.000 kr. finansieres fra Kulturpuljen 2019.
 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

Kompetence

Kulturudvalget.

 

Indstilling

  1. At Kulturudvalget beslutter, om årsdagen for Danmarks befrielse d. 4. maj 1945 også skal markeres med et arrangement i 2019.
  2. At Kulturudvalget vælger model og økonomisk ramme for fejringen af d. 4. maj 2019.

 

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 17-01-2019

Sagen udsat.