Nr.11 - Kulturpuljen 2019 - status

Sagsnr.: 18/29066

 
Carsten Wulff (V), Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutningstema

Oversigt over Kulturpuljen 2019 fremlægges til orientering.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Kulturpuljen 2019
Budgettet for Kulturpuljen 2019 er på 696.000 kr. Hertil kan komme eventuelle overførelser fra 2018.

 

Der er allerede bevilget 106.700 kr. fra Kulturpuljen 2019. Der er således 589.300 kr. tilbage i Kulturpuljen 2019.

 

Sager med konsekvenser for Kulturpuljen 2019 til behandling på dette møde:

 

Ansøger

Aktivitet

Ansøgt (kr.)

Indstilling (kr.)

Univers på Vers

Koncerter på plejehjem i Fredensborg Kommune

75.000

45.000

 

Fejring af d. 4. maj 2019

30.000

30.000

Grønholt Landsbylaug

Tilskud til bog om Grønholt gennem 900 år

 

5.000

Foreningen Norden

100 års jubilæum i 2019

26.900

26.900

Karlebo Idrætsforening

Karlebo Sommerfest 2019

35.000

15.000

I alt

 

166.900

121.900

 

Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at der, hvis ansøgningen på dette møde imødekommes med det indstillede beløb, vil være 467.400 kr. tilbage i Kulturpuljen 2019.

 

Hertil kommer eventuelle overførelser fra mindreforbrug i 2018.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

 

Kompetence

Kulturudvalget.

 

Indstilling

  1. At sagen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 17-01-2019

Taget til efterretning.