Nr.28 - Sager på vej til Kulturudvalget

Sagsnr.: 16/1985

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Der orienteres om sager på vej til Kulturudvalget.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Der behandles ansøgninger til Kulturpuljen på alle udvalgsmøder.

Kulturpuljen har løbende ansøgningsfrist, og alle ansøgninger vil blive behandlet løbende. Dog skal ansøgninger være indsendt senest 4 uger før næste udvalgsmøde.

 

Følgende sager forventes behandlet på kommende udvalgsmøder:

 

11. marts
Pejlemærker for fremtidens biblioteker – fortsættelse (beslutning)

Driftsaftale med Nivaagaard Teglværks Ringovn (beslutning)

Driftsaftale med Fredensborg Lokalhistoriske Museum (beslutning)

Fejring af 4. maj (beslutning)

Planlægning af studietur for Kulturudvalget i 2019 (beslutning)

Genindvielse af Højsager Mølle (beslutning)

Drift af Skålen og Perlen (beslutning)

 

8. april
Humle Bio – fornyelse af forpagtningsaftale (beslutning)

Sangcenter Nordsjælland (beslutning)

Kulturel grunduddannelse for børn i Fredensborg Kommune (beslutning)


13. maj

Nivaagaards Malerisamling – godkendelse af årsregnskab (beslutning)

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 06-02-2019

Taget til efterretning.