Nr.23 - Godkendelse af dagsorden

Carsten Wulff (V)

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 06-02-2019

Dagsorden godkendt.