11-09-2018 kl. 17:30
Nivaagaards Malerisamling

Medlemmer

Ulla Hardy-Hansen (C)

Carsten Nielsen (A)

Carsten Wulff (V)

Tinne Borch Jacobsen (V)

Kristian Hegaard (B)

Bettina Bové

Charlotte Bie (I)

Afbud

Ingen

Nr.118 - Træffetid

Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 11-09-2018

Ingen mødt.

Tinne Borch Jakobsen (V) deltog fra kl. 18.13 under punkt 120.

Nr.119 - Godkendelse af dagsorden

Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 11-09-2018

Dagsorden godkendt.

Mødet blev afholdt på Malerisamlingen Nivaagaard. Museumsdirektør Andrea Rygg Karberg orienterede om aktuelle sager på Nivaagaard.

Nr.120 - Kulturstrategisk drøftelse - fortsættelse

Sagsnr.: 18/8155

 

Beslutningstema

Henover en række temadrøftelser drøfter Kulturudvalget ønsker og forventninger til kulturen i Fredensborg Kommune på længere sigt. På dette møde samles der dels op på drøftelserne på sidste møde samt arbejdes videre med Kulturudvalgets kulturbegreb og visioner.

Sagsfremstilling og økonomi

På sidste møde drøftede Kulturudvalget ”Hvad er kultur i Fredensborg Kommune?”

 

Ud fra Kulturudvalgets drøftelse har administrationen formuleret et kulturbegreb, som fremlægges på mødet. Med udgangspunkt i dette skal Kulturudvalget på dette møde behandle udviklingspotentialerne for de områder, der ligger under Kulturudvalget, dvs. følgende områder:

 • Kulturarv og museer
 • Kunst i det offentlige rum

 

Kulturudvalgets strategiske drøftelser skal resultere i en formuleret kulturstrategisk retning for de næste fire år efter samme model som Byrådets arbejdsgrundlag 2018-2021.

 

Der tages også udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Kulturstrategi, som det sidste Kulturudvalg vedtog i 2016.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

 1. At sagen drøftes.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 11-09-2018

Sagen blev drøftet. Administrationen arbejder videre med forslag til overordnet vision samt temaer til de kommende møder.

Nr.121 - Kulturkonference 2018 - program

Sagsnr.: 18/12597

 

Beslutningstema

Forslag til program for Kulturkonferencen 2018 fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Kulturudvalget godkendte på mødet d. 30. maj 2018 de overordnede rammer for Kulturkonferencen 2018 og bemyndigede på samme møde administrationen til at arbejde videre med planlægningen i samarbejde med Kulturelt Samråd.

 

Kulturudvalget besluttede at afsætte 60.000 kr. fra Kulturpuljen 2018 til afholdelse af Kulturkonferencen, der finder sted torsdag d. 1. november kl. 17-21 i Rådhuskælderen. Der serveres tapas og vin, som leveres af Rådhusets kantine. Der er plads til 100 inviterede deltagere til Kulturkonfenrencen.

 

Forslag til tema og program for Kulturkonferencen 2018

Administrationen har i samarbejde med Kulturelt Samråd udarbejdet to forslag til tema og program for Kulturkonferencen.

 

Tema 1: ”Sammen om kulturen”

Konferencen tager fat i de nye former for fællesskaber, der opstår i kommunens bysamfund, og hvor kultur er bindeleddet. Her tænkes især på Kulturstationen i Humlebæk, borgergrupperne i Nivå, f.eks. Smuk Nivå Bymidte og FællesVærket, Borgerforeningen i Fredensborg og de lokale kræfter bag Kokkedal Byfest.

 

Vi vil gerne skabe de bedste rammer for de frivillige initiativer i kommunen og finde de bedste måder at understøtte de mange ideer, som vokser frem i de forskellige samfund. Men hvordan skaber vi som kommune de bedste rammer for de frivillige, og hvordan vil de frivillige gerne understøttes.

 

Byrådet har netop afsat en særlig Bylivspulje, som Kulturudvalget har ansvaret for, men hvad kan vi mere gøre? Det vil vi gerne blive klogere på i fællesskab med kommunens mange ildsjæle, og vi vil også gerne give de frivillige en platform til at mødes på tværs af bysamfund.

 

Forslag til program

 

Kl. 17.00

Velkomst og præsentation af aftenens program ved Ulla Hardy-Hansen

Kl. 17.05

Oplæg om samarbejde mellem kommune og det frivillige kulturliv v/ ekstern oplægsholder

Kl. 17.30

Best practice-eksempel fra en kommune

v/ ekstern oplægsholder

Kl. 17.45

Oplæg ved Kulturstationen Humlebæk, Smuk Nivå Bymidte og FællesVærket, Kokkedal Byfest og Borgerforeningen Fredensborg

Kl. 18.45

Tapas, vin og networking

Kl. 19.30

Paneldebat og opsamling fra oplæg og drøftelse

Kl. 20.15

Kåring af vinderen af Årets Motiv 2018

 

Kl. 20.20

Kort pause med kaffe, te, frugt og chokolade og fernisering af indsendte motiver til Årets Motiv 2018

Kl. 20.30

Koncert ved Copenhagen Phil

Kl. 20.55

Opsamling og afslutning ved Lina Thieden

Kl. 21.00

Farvel og tak for i dag

 

 

Tema 2: ”Kunst og kultur i det offentlige rum”

Kultur i det offentlige rum skaber fællesskaber, får folk til at mødes, og er med til at styrke livskvaliteten. Kultur det offentlige rum kan udvikle og tydeliggøre vores identitet, og vi vil gerne blive skarpere på, hvordan vi får sat fokus dette område, som også er et tema i Fredensborg Kommunes kulturstrategi, og hvordan vi kan blive bedre til at bruge det offentlige rum til kulturformidling. Det offentlige rum skal ikke kun være til gennemgang, men kan ved hjælp af kultur blive et attraktivt rum, som tiltrækker mennesker, og som indbyder til, at man opholder sig i længere tid og møder kulturen direkte, uden at det er et aktivt valg.

 

Kunst og kultur i det offentlige rum er et bredt tema, der forhåbentligt vil interessere mange og er også et godt udgangspunkt for nye samarbejder på tværs i kulturlivet. Det kan være formidling af kunst og skulpturer i det offentlige rum, attraktive faciliteter til kulturaktiviteter i det offentlige rum, formidling af kulturarven i det offentlige rum osv.

 

Temaet ”Kunst og kultur i det offentlige rum” ligger også i naturlig forlængelse af Byrådets beslutning d. 3. april 2018 om at afsætte 1 pct. af byggesummen ved bygge- og anlægsbevillinger over 5 mio. kr. til kunstudsmykning. På konferencen vil det være oplagt at sætte fokus på kunstudsmykning i offentlige bygninger og anlæg.

 

Forslag til program

 

Kl. 17.00

Velkomst og præsentation af aftenens program ved Ulla Hardy-Hansen

Kl. 17.05

Oplæg om kunst og kultur i det offentlige rum
v/ ekstern oplægsholder

Kl. 17.35

Best practice-eksempel fra en kommune

v/ ekstern oplægsholder

Kl. 17.55

Oplæg fra en lokal aktør om kunst i det offentlige rum, f.eks. Nivaagaards Malerisamling eller Louisiana

Kl. 18.10

Paneldebat og drøftelse

Kl. 18.45

Tapas, vin og networking

Kl. 19.30

Paneldebat og opsamling fra oplæg og drøftelse

Kl. 20.15

Kåring af vinderen af Årets Motiv 2018

Kl. 20.20

Kort pause med kaffe, te, frugt og chokolade og fernisering af indsendte motiver til Årets Motiv 2018

Kl. 20.30

Koncert ved Copenhagen Phil

Kl. 20.55

Opsamling og afslutning ved Lina Thieden

Kl. 21.00

Farvel og tak for i dag

 

Administrationens bemærkninger

Efter Kulturudvalgets eventuelle godkendelse af programmet, vil administrationen invitere de forskellige frivillige foreninger til en tæt dialog omkring afvikling af konferencen.

 

Bevilling

 

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

 1. At Kulturudvalget vælger tema for Kulturkonferencen 2018

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 11-09-2018

Tema 1 blev valgt med nogle forslag til korrektioner af programmet.

Nr.122 - Årets Motiv 2018

Sagsnr.: 18/23019

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til rammerne for kunstkonkurrencen Årets Motiv 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Kulturudvalget har siden 2011 gennemført en årlig kunstkonkurrence om motivet på kommunens årlige julekort, der sendes til kommunens samarbejdspartnere hvert år ved juletid med en hilsen fra borgmester og kommunaldirektør.

 

Formålet med kunstkonkurrencen er at få en kunstner bosat i Fredensborg Kommune til at skabe et motiv, som Fredensborg Kommune kan anvende som motiv på kommunens julekort.

 

I 2011 og 2012 var vilkårene for deltagelse i konkurrencen, at deltagere indsendte et udendørsmotiv fra Fredensborg Kommune.

 

I 2013 ændredes konkurrencevilkårene en smule, sådan at deltagerne selv måtte vælge et motiv, således at motivet både kunne være udendørs, indendørs eller abstrakt og ikke nødvendigvis et motiv fra Fredensborg Kommune.

 

I 2014 besluttede Kulturudvalget, at motiver på kommunens julekort skulle være et motiv fra julefilmen ”Familien Jul”, som blev filmet i Fredensborg Kommune med økonomisk støtte fra Byrådet.

 

I 2015 besluttede Kulturudvalget, at konkurrencen skulle målrettes børn og unge i aldersgruppen 12-25 år, som opfordredes til at indsende et motiv under temaet ”Mit liv, mit sted” med reference til et for deltageren særligt sted i Fredensborg Kommune.

 

I 2016 og 2017 var konkurrencevilkårene de samme som i 2013. Her var konkurrencen igen målrettet voksne kunstnere i Fredensborg Kommune, og motivet skulle være et motiv fra Fredensborg Kommune. Materialet var valgfrit, således at motiver kan udføres i olie, akryl, blyant osv., men også være fotografisk eller digitalt udført. Som noget nyt præciseredes det i 2017 i konkurrencekriterierne, at der kun kunne indsendes ét motiv per borger.

I 2016 blev der indsendt 9 motiver af 6 forskellige kunstnere, og i 2017 blev der indsendt 19 motiver af 19 kunstnere.

 

Begge år blev årets motiv kåret ved en mindre reception på Fredensborg Rådhus.

 

Kulturudvalget besluttede på mødet d. 17. januar 2018, at Årets Motiv afholdes hvert år i forbindelse med Kulturkonferencen, som afholdes hvert efterår. Kåringen af Årets Motiv 2018 vil derfor finde sted på Kulturkonferencen d. 1. november 2018.

 

 

Forslag til konkurrencevilkår

Administrationen foreslår, at Årets Motiv 2018 målrettes alle borgere i Fredensborg Kommune, både børn og voksne.  Motivet skal være et motiv fra Fredensborg Kommune, men materialet er valgfrit. Motivet kan udføres i olie, akryl, blyant osv., men kan også

 

Motivet skal være egnet til eventuel nedfotografering til ca. 10 x 20 cm til reproduktion i A5-format.

 

Kommunens julekort bliver trykt i ca. 700 eksemplarer, og vinderen modtager en præmie på 2.000 kr.

 

Dommerpanel

Dommerpanelet består af:  

Formanden for Kulturudvalget

Kommunaldirektøren

Direktøren for Børn, Kultur og Sundhed


Tidsplan

 

Kunstkonkurrence udskrives

D. 12. september 2018

Frist for indsendelse af motiv

D. 10. oktober 2018

Dommerpanel udpeger vinder

Uge 42-44

Afsløring af vindermotiv på Kulturkonferencen

1. november 2018

 

Administrationens bemærkninger

Administrationen foreslår, at der afsættes en ramme på 4.000 kr. fra Kulturpuljen 2017 til afholdelse af kunstkonkurrencen Årets Motiv 2018. Heraf afsættes 2.000 kr. til præmien og 2.000 kr. til annoncering og trykning.

 

Konkurrencen vil blive annonceret i lokalpressen, på Fredensborg Kommunes hjemmeside og på Facebook.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

 1. At rammerne for kunstkonkurrencen Årets Motiv 2018 godkendes.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 11-09-2018

Rammerne for kunstkonkurrencen Årets Motiv 2018 godkendt.

Nr.123 - Kulturpris 2018 - udpegning af prismodtager

Sagsnr.: 18/12443

 

Beslutningstema

Det skal besluttes, hvem der skal modtage Kulturprisen 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommunes Kulturpris uddeles for at hædre en indsats, der i særlig grad har haft en kulturel betydning eller bidraget til at fremhæve kommunen som kulturkommune, og som desuden har medvirket til at udbrede forståelse for og glæden ved kulturel udfoldelse.

 

Kulturprisen skal tildeles personer, foreninger og grupper, der enten har bopæl, hjemsted eller virkeområde i Fredensborg Kommune.

 

Prisen er på 5.000 kr.

 

Fristen for indstilling af kandidater var mandag d. 3. september 2018 kl. 12.00. Der var ved fristens udløb indkommet 15 indstillinger.

 

En fortrolig oversigt over indkomne indstillinger fremsendes til udvalget inden mødet.

 

Kulturprisen overrækkes ved et arrangement onsdag d. 26. september kl. 17-19 i Byrådssalen på Rådhuset, såfremt vinderen kan deltage denne dag. Arrangementet vil være lukket for offentligheden. Der sendes invitationer til prismodtagerens netværk eller forening, tidligere prismodtagere og repræsentanter fra de kulturelle institutuioner i Fredensborg Kommune. 

 

På udvalgsmødet den 16. april 2018 blev statutterne for Fredensborg Kommunes Kulturpris revideret. De reviderede statutter er vedhæftet sagen som bilag (bilag 1).

 

Oversigt over tidligere vindere af Kulturprisen:

År 2017: Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening og Karlebo Lokalhistoriske Forening

År 2016: Jørgen G. Berthelsen, formand for bestyrelsen af Nivaagaards Teglværks Ringovns Museum

År 2015: Jørgen Hedegaard, formand for Fredensborg Ny Kunstforening

År 2014: Støtteforeningen for Gl. Humlebæk Havn

År 2013: Michael Bjørn Nellemann, direktør for Nivaagaards Malerisamling

År 2012: Jane Wessely og Thomas Malling, Teaterforeningen Madam Mangor

År 2011: Niels Storgaard Simonsen, formand for Karlebo Lokalhistoriske Forening og leder af Fredensborg Lokalhistoriske Museum

År 2010: Emil Nørholm, kreativ direktør for Humle Bio

År 2009: Bent Skov Larsen, formand for Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening.

År 2008: Pia Sonne Andersen, formand for Medborgerhusforeningen Egedal

År 2007: Lis Abildtrup, leder og dirigent for Sletten Sangkor

 

Økonomi

Der er afsat 30.000 kr. til afholdelse af Kulturprisen 2018, hvoraf de 25.000 kr. bruges til afholdelse af arrangementet og de 5.000 kr. går til selve prisen. Ubrugte midler vil altid blive tilbageført til Kulturpuljen 2018.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Statutter for Fredensborg Kommunes Kulturpris (bilag 1).

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

 1. At modtageren af Kulturprisen 2018 udpeges.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 11-09-2018

Modtageren af Kulturprisen 2018 blev udpeget.

Nr.124 - Budgetrevision 30.06.2018 samt forventet regnskab 2018 (KU)

Sagsnr.: 18/12085

 

Beslutningstema

Budgetrevisionen 30.06.2018 viser forventningerne til det samlede resultat for årene 2018 – 2021 fordelt på hhv. drift, anlæg og finansiering.

Sagsfremstilling og økonomi

Budgetrevision 30.06.2018 omfatter hele Fredensborg Kommunes bevillingsniveau – dvs. alle politikområder på såvel drifts-, anlægs- og finansieringsområdet. Drift indeholder både serviceudgifter og overførselsudgifter samt aktivitetsbestemt medfinansiering.

 

Budgetrevisionen pr. 30.06.2018 forelægges for de enkelte fagudvalg til drøftelse og godkendelse før den samlede budgetrevisionen (inkl. fagudvalgenes indstillinger) forelægges for hhv. Økonomiudvalg og Byråd. Fagudvalget bedes drøfte udvalgets ønsker om budgetændringer og finansieringen af disse.

 

Den samlede budgetrevision pr. 30.06.2018 inkl. de enkelte fagudvalgs indstillinger til håndteringen af områdernes ønsker til budgetændringer vil blive forelagt Økonomiudvalget den 24. september 2018 og Byrådet den 1. oktober 2018.

 

Det samlede resultat

Overordnet set er der balance i regnskabsresultatet over perioden, dog ses der forholdsvis store udsving i de enkelte år. Disse skyldes primært forskydninger mellem årene på anlægsområdet.

 

Som det fremgår af tabel 1 lægges der på driftsområdet 13,4 mio. kr. i kassen i 2018, mens der samlet over hele perioden lægges der 9,6 mio. kr. i kassen.

På anlægsområdet lægges der i 2018 i alt 51 mio. kr. i kassen, mens der samlet over perioden 9,7 mio. kr. i kassen.

 

På finansieringsområdet tages der 13,1 mio. kr. op af kassen i 2018.

Samlet set bliver der i 2018 således lagt 51,3 i kassen mio. kr.

Over perioden 2018 til 2021 lægges der samlet 6,2 mio. kr. i kassen.

 

Af tabel 1 ses det, hvorledes de anmodede tillægsbevillinger fordeler sig på hhv. drift, anlæg og finansiering.

 

Tabel 1. Samlet resultat af budgetrevisionen pr. 30.06.2018

I 1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

2018-2021

Drift

-13.365

889

1.494

1.360

-9.622

Anlæg

-51.034

39.616

1.700

0

-9.718

Finansiering

13.146

0

0

0

13.146

I alt

-51.253

40.505

3.194

1.360

-6.194

Positive tal (+) er et udtryk for merudgifter, dvs. udtryk for kassetræk

Negative tal (-) er et udtryk for mindreudgifter, dvs. udtryk for kassetilførsel

 

Fordelingen af tillægsbevillingerne på fagudvalgene fremgår af bilag 1.

 

Årets resultat og udviklingen i likviditeten

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning var på 257 mio. kr. pr. 30.06.2018.

Af figur 1 ses udviklingen i likviditeten såfremt resultatet af budgetrevisionen pr. 30.06.2018 indarbejdes. 

 

Figur 1. Likviditetsprognose

 

Tabel 2 viser ændringerne i kassen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

 

 

Tabel 2. Ændringer i kassen

I 1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

Vedtaget budget

-11.988

70.012

-393

21.048

Tillægsbevillinger m.v.

103.554

4.239

-1.383

-1.367

Budgetrevision pr. 30.06.2018

-51.253

40.505

3.194

1.360

Nyt korrigeret budget efter Budgetrevision 30.06.2018

40.313

114.756

1.418

21.041

 

Drift

En detaljeret oversigt over tillægsbevillingerne i tabel 1 og 2 fremgår af bilag 1 og 2. På driftsområdet er der samlet over perioden mindreudgifter for i alt 9,6 mio. kr. Af større anmodninger om tillægsbevillinger kan nævnes:  

 

 • Lov- og Cirkulæreprogram (LCP) og andre reguleringer er den kompensation/modregning kommunerne modtager/skal betale som følge af lovændringer. I denne budgetrevision 30.06.2018 behandles reguleringer vedr. 2018. Reguleringer vedr. 2019-2022 behandles i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger. Samlet får områderne tilført 3,428 mio. kr. i 2018 som følge af LCP og andre reguleringer. Reguleringen af både indtægter og udgifter ift. LCP og andre reguleringer foretages over kassen.

 

 • På politikområde Veje og Trafik ansøges om ændring af overførselsadgangen vedr. vintertjeneste. Det foreslås det, at overførselsadgangen ændres fra 3 pct. til 100 pct. idet der er en forventning om, at budgettet hviler i sig selv over en årrække. Såfremt der over en årrække akkumuleres et stort overskud vil dette blive tilført kassen. Hvis der mod forventning akkumuleres et stort underskud, fremlægges en særskilt sag herom.

 

 • På politikområde Kommunale Ejendomme lægges der bl.a. 221.000 kr. i kassen i 2018, stigende til 225.000 kr. årligt fra 2019 og frem. Mindreudgifterne skyldes, at lejekontrakten med Rosingsminde er ophørt, hvorfor budget til forbrug og leje lægges i kassen.

 

 • På politikområde Kultur lægges 300.000 kr. i kassen årligt, hvilket skyldes, at det nuværende driftsbudget til Egedal Byens Hus er baseret på de oprindeligt større projektplaner ved Kokkedal Skole og endnu ikke er nedjusteret som følge af nedskaleringen af projektet. Som følge af det mindre projekt, kan der fra 2018 årligt lægges 300.000 kr. i kassen. 

 

 • Fredensborg Kommunes andel af reguleringen af bloktilskuddet for 2018 (vedrører såvel politikområde Beskæftigelse og Finansiering) udgør 17,3 mio. kr. Andelen af udgifterne til overførsler i 2018 udgør 14,9 mio. kr.

 

Anlæg

På anlægsområdet medfører budgetrevisionen pr. 30.06.2018 en reduktion af anlægsbudgettet for 2018 med 51,0 mio. kr. og udvidelse af anlægsbudgettet i 2019 og 2020 med henholdsvis 39,6 mio. kr. og 1,7 mio. kr.
 

Budgetændringen vedrører

 • Flytninger mellem årene medfører en reduktion af budgettet for 2018 med 41,3 mio. kr. og en udvidelse af budgettet i 2019 og 2020 med henholdsvis 39,6 mio. kr. og 1,7 mio. kr.
 • Der tilføres 1 mio. kr. fra driftsbudgettet i 2018 vedr. Istandsættelse af Humlebækcenter nummer 41
 • Mindreforbrug på regnskabsafsluttede anlægsprojekter medfører en reduktion af budgettet for 2018 med 0,1 mio. kr.
 • Indarbejdning af allerede realiserede anlægsindtægter medfører en reduktion af nettoanlægsbudgettet for 2018 med 10,6 mio. kr.

 

For hele 2018 forventes et netto anlægsforbrug på 56,4 mio. kr. svarende til en afvigelse i forhold det korrigerede budget på 62,3 mio. kr.

 

Frigivelse af anlægsmidler
Bilag 3 viser ansøgninger om frigivelse af anlægsmidler i 2018.

I forbindelse med budgetrevisionen pr. 30.06.2018 søges om frigivelse af anlægsudgifter for 1,6 mio. kr. og anlægsindtægter for 11,2 mio. kr.
 

Finansiering

finansieringsområdet skal der tages 13,1 mio. kr. op af kassen, hvilket skyldes:

 • Tilpasning af renteudgifter på i alt -12,8 mio. kr.
 • Tilpasning af renteindtægter på 5,1 mio. kr.
 • Midtvejsregulering af tilskud og udligning på 16,8 mio. kr.
 • Skattenedslag pga. det skrå skatteloft på -1 mio. kr.
 • Beskæftigelsestilskud på 5,1 mio. kr.

 

Servicerammen 2018

Udgifter under servicerammen dækker over kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Servicerammen er lig med det oprindeligt vedtagne budget for disse udgifter.

 

I forhold til indberetningerne fra områderne om deres forventede forbrug, så vil der være en væsentlig overskridelse af servicerammen.

 

Tabel 4: Servicerammen for 2018

1.000 kr.

Vedtaget budget 2018

Forventet regnskab 2018

Overskridelse af servicerammen

I alt

1.870.566

1.921.059

50.493

  

Vedtagne tillægsbevillinger ved budgetrevision 30.11.2017, overførsler fra 2017 til 2018 samt budgetrevision 31.03.2018 har samlet medført overskridelser af servicerammen i 2018 på i alt 56,4 mio. kr.

Forskellen mellem det vedtagne budget og områdernes forventede regnskab pr. 30.06.2018 giver en overskridelse af servicerammen på ca. 50,5 mio. kr. Erfaringen viser imidlertid, at områderne anlægger en forsigtig linje i deres estimat.

 

Implementeringsplaner for drift og anlæg

I forbindelse med implementeringen af det vedtagne budget 2017-2020 samt 2018-2021 blev der udarbejdet implementeringsplaner for både drifts- og anlægsområdet.  

For at give det fulde billede af anlægsprogrammet er implementeringsplanen på anlægsområdet blevet suppleret med de anlægsprojekter, der er overført fra 2017.

Implementeringsplanerne indeholder således alle initiativer med tilhørende uddybende bemærkninger, trafiklys-indikator, status og plan for implementering samt den politiske behandling.

Opdatering af implementeringsplanerne følger tidsplanen for de tre årlige budgetrevisioner og forelægges således til politisk orientering. Implementeringsplanerne indeholder alene de initiativer, der ikke er fuldt implementeret.

Bevilling

Se bilag 1.

Retsgrundlag

Håndbog om Økonomistyring.

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.)

Ingen.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

 1. At finansieringen af ansøgte budgetændringer indenfor fagudvalgets politikområder drøftes
 2. At fagudvalgets indstilling til håndtering af budgetændringer på udvalgets områder videresendes til Økonomiudvalg og Byråd.
 3. At forventningerne til regnskabet drøftes.
 4. At det tages til efterretning, at der kan ske en overskridelse af servicerammen.
 5. At implementeringsplanerne på hhv. drifts- og anlægsområdet tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 11-09-2018

Budgetrevisionen blev taget til efterretning og anbefales Økonomiudvalg og Byråd.

Nr.125 - Sager på vej til Kulturudvalget

Sagsnr.: 16/1985

 

Beslutningstema

Der orienteres om sager på vej til Kulturudvalget.

Sagsfremstilling og økonomi

Der behandles ansøgninger til Kulturpuljen på alle udvalgsmøder.

Kulturpuljen har løbende ansøgningsfrist, og alle ansøgninger vil blive behandlet løbende.

 

Følgende sager forventes behandlet på kommende udvalgsmøder:


11. oktober
Drøftelse af kulturbegrebet og udviklingen af kulturen i Fredensborg Kommune - en proces over flere møder (drøftelse)

Kulturpakker (beslutning)

Fejring af Danmarks Befrielse 2019 (beslutning)

Sangcenter Nordsjælland – status (orientering)
Forslag til nye vedtægter for Fredensborg Musikskole (beslutning)

Pejlemærker for fremtidens Biblioteker (beslutning)

 

13. november

Driftsaftale med Nivaagaards Malerisamling (beslutning)

 

5. december
Driftsaftale med Nivaagaard Teglværks Ringovn (beslutning)
Driftsaftale med Fredensborg Lokalhistoriske Museum (beslutning)
 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

 1. At sagen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 11-09-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.126 - Meddelelser fra formanden

Sagsnr.: 16/1992

 

Beslutningstema

Formanden og udvalgsmedlemmerne afgiver meddelelser til udvalget.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 11-09-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.127 - Meddelelser fra administrationen

Sagsnr.: 16/1993

 

Beslutningstema

Administrationen orienterer om aktuelle sager.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 11-09-2018

Administrationen orienterede om:

Modtagelse af ekstra eksemplarer af Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forenings årsskrift om Dageløkke Landsby – historier og erindringer gennem 300 år.

Sangcenter Nordsjælland havde fremsendt foreløbigt program til Spil Dansk-ugen i uge 44. Det foreløbige program blev uddelt på mødet.

 

Henvendelse vedr. handicaptilgængeligheden på Nivaagaard Malerisamling med ønske om automatisk døråbner. Administrationen tager kontakt til Nivaagaard.