Nr.127 - Meddelelser fra administrationen

Sagsnr.: 16/1993

 

Beslutningstema

Administrationen orienterer om aktuelle sager.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 11-09-2018

Administrationen orienterede om:

Modtagelse af ekstra eksemplarer af Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forenings årsskrift om Dageløkke Landsby – historier og erindringer gennem 300 år.

Sangcenter Nordsjælland havde fremsendt foreløbigt program til Spil Dansk-ugen i uge 44. Det foreløbige program blev uddelt på mødet.

 

Henvendelse vedr. handicaptilgængeligheden på Nivaagaard Malerisamling med ønske om automatisk døråbner. Administrationen tager kontakt til Nivaagaard.