Nr.126 - Meddelelser fra formanden

Sagsnr.: 16/1992

 

Beslutningstema

Formanden og udvalgsmedlemmerne afgiver meddelelser til udvalget.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 11-09-2018

Orienteringen taget til efterretning.