Nr.125 - Sager på vej til Kulturudvalget

Sagsnr.: 16/1985

 

Beslutningstema

Der orienteres om sager på vej til Kulturudvalget.

Sagsfremstilling og økonomi

Der behandles ansøgninger til Kulturpuljen på alle udvalgsmøder.

Kulturpuljen har løbende ansøgningsfrist, og alle ansøgninger vil blive behandlet løbende.

 

Følgende sager forventes behandlet på kommende udvalgsmøder:


11. oktober
Drøftelse af kulturbegrebet og udviklingen af kulturen i Fredensborg Kommune - en proces over flere møder (drøftelse)

Kulturpakker (beslutning)

Fejring af Danmarks Befrielse 2019 (beslutning)

Sangcenter Nordsjælland – status (orientering)
Forslag til nye vedtægter for Fredensborg Musikskole (beslutning)

Pejlemærker for fremtidens Biblioteker (beslutning)

 

13. november

Driftsaftale med Nivaagaards Malerisamling (beslutning)

 

5. december
Driftsaftale med Nivaagaard Teglværks Ringovn (beslutning)
Driftsaftale med Fredensborg Lokalhistoriske Museum (beslutning)
 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

  1. At sagen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 11-09-2018

Orienteringen taget til efterretning.