Nr.123 - Kulturpris 2018 - udpegning af prismodtager

Sagsnr.: 18/12443

 

Beslutningstema

Det skal besluttes, hvem der skal modtage Kulturprisen 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommunes Kulturpris uddeles for at hædre en indsats, der i særlig grad har haft en kulturel betydning eller bidraget til at fremhæve kommunen som kulturkommune, og som desuden har medvirket til at udbrede forståelse for og glæden ved kulturel udfoldelse.

 

Kulturprisen skal tildeles personer, foreninger og grupper, der enten har bopæl, hjemsted eller virkeområde i Fredensborg Kommune.

 

Prisen er på 5.000 kr.

 

Fristen for indstilling af kandidater var mandag d. 3. september 2018 kl. 12.00. Der var ved fristens udløb indkommet 15 indstillinger.

 

En fortrolig oversigt over indkomne indstillinger fremsendes til udvalget inden mødet.

 

Kulturprisen overrækkes ved et arrangement onsdag d. 26. september kl. 17-19 i Byrådssalen på Rådhuset, såfremt vinderen kan deltage denne dag. Arrangementet vil være lukket for offentligheden. Der sendes invitationer til prismodtagerens netværk eller forening, tidligere prismodtagere og repræsentanter fra de kulturelle institutuioner i Fredensborg Kommune. 

 

På udvalgsmødet den 16. april 2018 blev statutterne for Fredensborg Kommunes Kulturpris revideret. De reviderede statutter er vedhæftet sagen som bilag (bilag 1).

 

Oversigt over tidligere vindere af Kulturprisen:

År 2017: Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening og Karlebo Lokalhistoriske Forening

År 2016: Jørgen G. Berthelsen, formand for bestyrelsen af Nivaagaards Teglværks Ringovns Museum

År 2015: Jørgen Hedegaard, formand for Fredensborg Ny Kunstforening

År 2014: Støtteforeningen for Gl. Humlebæk Havn

År 2013: Michael Bjørn Nellemann, direktør for Nivaagaards Malerisamling

År 2012: Jane Wessely og Thomas Malling, Teaterforeningen Madam Mangor

År 2011: Niels Storgaard Simonsen, formand for Karlebo Lokalhistoriske Forening og leder af Fredensborg Lokalhistoriske Museum

År 2010: Emil Nørholm, kreativ direktør for Humle Bio

År 2009: Bent Skov Larsen, formand for Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening.

År 2008: Pia Sonne Andersen, formand for Medborgerhusforeningen Egedal

År 2007: Lis Abildtrup, leder og dirigent for Sletten Sangkor

 

Økonomi

Der er afsat 30.000 kr. til afholdelse af Kulturprisen 2018, hvoraf de 25.000 kr. bruges til afholdelse af arrangementet og de 5.000 kr. går til selve prisen. Ubrugte midler vil altid blive tilbageført til Kulturpuljen 2018.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Statutter for Fredensborg Kommunes Kulturpris (bilag 1).

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

  1. At modtageren af Kulturprisen 2018 udpeges.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 11-09-2018

Modtageren af Kulturprisen 2018 blev udpeget.