Nr.122 - Årets Motiv 2018

Sagsnr.: 18/23019

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til rammerne for kunstkonkurrencen Årets Motiv 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Kulturudvalget har siden 2011 gennemført en årlig kunstkonkurrence om motivet på kommunens årlige julekort, der sendes til kommunens samarbejdspartnere hvert år ved juletid med en hilsen fra borgmester og kommunaldirektør.

 

Formålet med kunstkonkurrencen er at få en kunstner bosat i Fredensborg Kommune til at skabe et motiv, som Fredensborg Kommune kan anvende som motiv på kommunens julekort.

 

I 2011 og 2012 var vilkårene for deltagelse i konkurrencen, at deltagere indsendte et udendørsmotiv fra Fredensborg Kommune.

 

I 2013 ændredes konkurrencevilkårene en smule, sådan at deltagerne selv måtte vælge et motiv, således at motivet både kunne være udendørs, indendørs eller abstrakt og ikke nødvendigvis et motiv fra Fredensborg Kommune.

 

I 2014 besluttede Kulturudvalget, at motiver på kommunens julekort skulle være et motiv fra julefilmen ”Familien Jul”, som blev filmet i Fredensborg Kommune med økonomisk støtte fra Byrådet.

 

I 2015 besluttede Kulturudvalget, at konkurrencen skulle målrettes børn og unge i aldersgruppen 12-25 år, som opfordredes til at indsende et motiv under temaet ”Mit liv, mit sted” med reference til et for deltageren særligt sted i Fredensborg Kommune.

 

I 2016 og 2017 var konkurrencevilkårene de samme som i 2013. Her var konkurrencen igen målrettet voksne kunstnere i Fredensborg Kommune, og motivet skulle være et motiv fra Fredensborg Kommune. Materialet var valgfrit, således at motiver kan udføres i olie, akryl, blyant osv., men også være fotografisk eller digitalt udført. Som noget nyt præciseredes det i 2017 i konkurrencekriterierne, at der kun kunne indsendes ét motiv per borger.

I 2016 blev der indsendt 9 motiver af 6 forskellige kunstnere, og i 2017 blev der indsendt 19 motiver af 19 kunstnere.

 

Begge år blev årets motiv kåret ved en mindre reception på Fredensborg Rådhus.

 

Kulturudvalget besluttede på mødet d. 17. januar 2018, at Årets Motiv afholdes hvert år i forbindelse med Kulturkonferencen, som afholdes hvert efterår. Kåringen af Årets Motiv 2018 vil derfor finde sted på Kulturkonferencen d. 1. november 2018.

 

 

Forslag til konkurrencevilkår

Administrationen foreslår, at Årets Motiv 2018 målrettes alle borgere i Fredensborg Kommune, både børn og voksne.  Motivet skal være et motiv fra Fredensborg Kommune, men materialet er valgfrit. Motivet kan udføres i olie, akryl, blyant osv., men kan også

 

Motivet skal være egnet til eventuel nedfotografering til ca. 10 x 20 cm til reproduktion i A5-format.

 

Kommunens julekort bliver trykt i ca. 700 eksemplarer, og vinderen modtager en præmie på 2.000 kr.

 

Dommerpanel

Dommerpanelet består af:  

Formanden for Kulturudvalget

Kommunaldirektøren

Direktøren for Børn, Kultur og Sundhed


Tidsplan

 

Kunstkonkurrence udskrives

D. 12. september 2018

Frist for indsendelse af motiv

D. 10. oktober 2018

Dommerpanel udpeger vinder

Uge 42-44

Afsløring af vindermotiv på Kulturkonferencen

1. november 2018

 

Administrationens bemærkninger

Administrationen foreslår, at der afsættes en ramme på 4.000 kr. fra Kulturpuljen 2017 til afholdelse af kunstkonkurrencen Årets Motiv 2018. Heraf afsættes 2.000 kr. til præmien og 2.000 kr. til annoncering og trykning.

 

Konkurrencen vil blive annonceret i lokalpressen, på Fredensborg Kommunes hjemmeside og på Facebook.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

  1. At rammerne for kunstkonkurrencen Årets Motiv 2018 godkendes.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 11-09-2018

Rammerne for kunstkonkurrencen Årets Motiv 2018 godkendt.