Nr.121 - Kulturkonference 2018 - program

Sagsnr.: 18/12597

 

Beslutningstema

Forslag til program for Kulturkonferencen 2018 fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Kulturudvalget godkendte på mødet d. 30. maj 2018 de overordnede rammer for Kulturkonferencen 2018 og bemyndigede på samme møde administrationen til at arbejde videre med planlægningen i samarbejde med Kulturelt Samråd.

 

Kulturudvalget besluttede at afsætte 60.000 kr. fra Kulturpuljen 2018 til afholdelse af Kulturkonferencen, der finder sted torsdag d. 1. november kl. 17-21 i Rådhuskælderen. Der serveres tapas og vin, som leveres af Rådhusets kantine. Der er plads til 100 inviterede deltagere til Kulturkonfenrencen.

 

Forslag til tema og program for Kulturkonferencen 2018

Administrationen har i samarbejde med Kulturelt Samråd udarbejdet to forslag til tema og program for Kulturkonferencen.

 

Tema 1: ”Sammen om kulturen”

Konferencen tager fat i de nye former for fællesskaber, der opstår i kommunens bysamfund, og hvor kultur er bindeleddet. Her tænkes især på Kulturstationen i Humlebæk, borgergrupperne i Nivå, f.eks. Smuk Nivå Bymidte og FællesVærket, Borgerforeningen i Fredensborg og de lokale kræfter bag Kokkedal Byfest.

 

Vi vil gerne skabe de bedste rammer for de frivillige initiativer i kommunen og finde de bedste måder at understøtte de mange ideer, som vokser frem i de forskellige samfund. Men hvordan skaber vi som kommune de bedste rammer for de frivillige, og hvordan vil de frivillige gerne understøttes.

 

Byrådet har netop afsat en særlig Bylivspulje, som Kulturudvalget har ansvaret for, men hvad kan vi mere gøre? Det vil vi gerne blive klogere på i fællesskab med kommunens mange ildsjæle, og vi vil også gerne give de frivillige en platform til at mødes på tværs af bysamfund.

 

Forslag til program

 

Kl. 17.00

Velkomst og præsentation af aftenens program ved Ulla Hardy-Hansen

Kl. 17.05

Oplæg om samarbejde mellem kommune og det frivillige kulturliv v/ ekstern oplægsholder

Kl. 17.30

Best practice-eksempel fra en kommune

v/ ekstern oplægsholder

Kl. 17.45

Oplæg ved Kulturstationen Humlebæk, Smuk Nivå Bymidte og FællesVærket, Kokkedal Byfest og Borgerforeningen Fredensborg

Kl. 18.45

Tapas, vin og networking

Kl. 19.30

Paneldebat og opsamling fra oplæg og drøftelse

Kl. 20.15

Kåring af vinderen af Årets Motiv 2018

 

Kl. 20.20

Kort pause med kaffe, te, frugt og chokolade og fernisering af indsendte motiver til Årets Motiv 2018

Kl. 20.30

Koncert ved Copenhagen Phil

Kl. 20.55

Opsamling og afslutning ved Lina Thieden

Kl. 21.00

Farvel og tak for i dag

 

 

Tema 2: ”Kunst og kultur i det offentlige rum”

Kultur i det offentlige rum skaber fællesskaber, får folk til at mødes, og er med til at styrke livskvaliteten. Kultur det offentlige rum kan udvikle og tydeliggøre vores identitet, og vi vil gerne blive skarpere på, hvordan vi får sat fokus dette område, som også er et tema i Fredensborg Kommunes kulturstrategi, og hvordan vi kan blive bedre til at bruge det offentlige rum til kulturformidling. Det offentlige rum skal ikke kun være til gennemgang, men kan ved hjælp af kultur blive et attraktivt rum, som tiltrækker mennesker, og som indbyder til, at man opholder sig i længere tid og møder kulturen direkte, uden at det er et aktivt valg.

 

Kunst og kultur i det offentlige rum er et bredt tema, der forhåbentligt vil interessere mange og er også et godt udgangspunkt for nye samarbejder på tværs i kulturlivet. Det kan være formidling af kunst og skulpturer i det offentlige rum, attraktive faciliteter til kulturaktiviteter i det offentlige rum, formidling af kulturarven i det offentlige rum osv.

 

Temaet ”Kunst og kultur i det offentlige rum” ligger også i naturlig forlængelse af Byrådets beslutning d. 3. april 2018 om at afsætte 1 pct. af byggesummen ved bygge- og anlægsbevillinger over 5 mio. kr. til kunstudsmykning. På konferencen vil det være oplagt at sætte fokus på kunstudsmykning i offentlige bygninger og anlæg.

 

Forslag til program

 

Kl. 17.00

Velkomst og præsentation af aftenens program ved Ulla Hardy-Hansen

Kl. 17.05

Oplæg om kunst og kultur i det offentlige rum
v/ ekstern oplægsholder

Kl. 17.35

Best practice-eksempel fra en kommune

v/ ekstern oplægsholder

Kl. 17.55

Oplæg fra en lokal aktør om kunst i det offentlige rum, f.eks. Nivaagaards Malerisamling eller Louisiana

Kl. 18.10

Paneldebat og drøftelse

Kl. 18.45

Tapas, vin og networking

Kl. 19.30

Paneldebat og opsamling fra oplæg og drøftelse

Kl. 20.15

Kåring af vinderen af Årets Motiv 2018

Kl. 20.20

Kort pause med kaffe, te, frugt og chokolade og fernisering af indsendte motiver til Årets Motiv 2018

Kl. 20.30

Koncert ved Copenhagen Phil

Kl. 20.55

Opsamling og afslutning ved Lina Thieden

Kl. 21.00

Farvel og tak for i dag

 

Administrationens bemærkninger

Efter Kulturudvalgets eventuelle godkendelse af programmet, vil administrationen invitere de forskellige frivillige foreninger til en tæt dialog omkring afvikling af konferencen.

 

Bevilling

 

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

  1. At Kulturudvalget vælger tema for Kulturkonferencen 2018

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 11-09-2018

Tema 1 blev valgt med nogle forslag til korrektioner af programmet.