Nr.120 - Kulturstrategisk drøftelse - fortsættelse

Sagsnr.: 18/8155

 

Beslutningstema

Henover en række temadrøftelser drøfter Kulturudvalget ønsker og forventninger til kulturen i Fredensborg Kommune på længere sigt. På dette møde samles der dels op på drøftelserne på sidste møde samt arbejdes videre med Kulturudvalgets kulturbegreb og visioner.

Sagsfremstilling og økonomi

På sidste møde drøftede Kulturudvalget ”Hvad er kultur i Fredensborg Kommune?”

 

Ud fra Kulturudvalgets drøftelse har administrationen formuleret et kulturbegreb, som fremlægges på mødet. Med udgangspunkt i dette skal Kulturudvalget på dette møde behandle udviklingspotentialerne for de områder, der ligger under Kulturudvalget, dvs. følgende områder:

  • Kulturarv og museer
  • Kunst i det offentlige rum

 

Kulturudvalgets strategiske drøftelser skal resultere i en formuleret kulturstrategisk retning for de næste fire år efter samme model som Byrådets arbejdsgrundlag 2018-2021.

 

Der tages også udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Kulturstrategi, som det sidste Kulturudvalg vedtog i 2016.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

  1. At sagen drøftes.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 11-09-2018

Sagen blev drøftet. Administrationen arbejder videre med forslag til overordnet vision samt temaer til de kommende møder.