Nr.119 - Godkendelse af dagsorden

Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 11-09-2018

Dagsorden godkendt.

Mødet blev afholdt på Malerisamlingen Nivaagaard. Museumsdirektør Andrea Rygg Karberg orienterede om aktuelle sager på Nivaagaard.