Nr.144 - Meddelelser fra administrationen

Sagsnr.: 16/1993

 
Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Administrationen orienterer om aktuelle sager.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.
  2.  

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 11-10-2018

Taget til efterretning.

 

Administrationen orienterede om processen omkring kulturkoordinatorstillingen, som opslås som følge af budgetvedtagelsen.

 

Folkeoplysningsudvalget har godkendt skitse til program for arrangement for fritidslivet under temaet ”Kultur som sundhedsfremme” og at arrangementet flyttes til 28. februar 2019.