Nr.143 - Meddelelser fra formanden

Sagsnr.: 16/1992

 
Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Formanden og udvalgsmedlemmerne afgiver meddelelser til udvalget.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.
  2.  

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 11-10-2018

Formanden orienterede om at Kunstrådet har afholdt sit første møde 10. oktober 2018.