Nr.142 - Sager på vej til Kulturudvalget

Sagsnr.: 16/1985

 
Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Der orienteres om sager på vej til Kulturudvalget.

Sagsfremstilling og økonomi

Der behandles ansøgninger til Kulturpuljen på alle udvalgsmøder.

Kulturpuljen har løbende ansøgningsfrist, og alle ansøgninger vil blive behandlet løbende.

 

Følgende sager forventes behandlet på kommende udvalgsmøder:

 

13. november

Drøftelse af kulturbegrebet og udviklingen af kulturen i Fredensborg Kommune - en proces over flere møder (drøftelse)

Kulturpakker (beslutning)

Fejring af Danmarks Befrielse 2019 (beslutning)

Pejlemærker for fremtidens Biblioteker (beslutning)

Forslag til udmøntning af budget 2019 (beslutning)

 

5. december

Godkendelse af Kulturudvalgets arbejdsgrundlag 2018-2021 (beslutning)

Driftsaftale med Nivaagaard Teglværks Ringovn (beslutning)

Driftsaftale med Fredensborg Lokalhistoriske Museum (beslutning)

 

17. januar

Driftsaftale med Nivaagaards Malerisamling (beslutning)

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 11-10-2018

Orienteringen taget til efterretning. Der kommer en sag på om forslag til kommissorium for Kunstrådet på næste møde i Kulturudvalget.