Nr.140 - KulturStationen - tilskud til Mødestedet Liv i Humlebæk

Sagsnr.: 18/25990

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra KulturStationen om tilskud fra Bylivspuljen til etablering og drift af mødestedet Liv i Humlebæk i KulturStationen.

 

Sagsfremstilling og økonomi

I denne ansøgning søger KulturStationen om tilskud på 28.000 kr. fra Bylivspuljen til indkøb af udstyr til etablering af mødestedet Liv i Humlebæk.

 

Af projektbeskrivelsen fremgår det, at:

 

”KulturStationen modtager løbende rigtigt mange forslag fra medlemmer og borgere i Humlebæk om muligheder for mødesteder. Der tegner sig nogle hovedlinjer.

  • Fælles arbejdsforum for foreninger, hvor information om alle åbne aktiviteter kan formidles. Erfaringer og ideer kan udveksles, ressourcer kan deles, gerne med lette kontorfaciliteter- et åbent værksted.
  • Mødested for Humlebækborgere, der har hjemmearbejdsplads, med mulighed for, kulturelt samvær, debat, innovation og ideudveksling.
  • Rum for unge og voksne med mulighed for e-spil og LAN-events.

 

KulturStationen vil gerne udvikle en platform for den type aktiviteter. Et mødested i det gamle posthus, midt i Humlebæk, tæt ved Station, bus og indkøbscenter, med faciliteter, der kunne understøtte både kreative kræfter og praktiske formål og skabe rum for læring, innovation, samarbejde og netværk.

 

På sigt kan sådanne faciliteter eventuelt danne grundlag for et decideret PC værksted / frivillig repair cafe, hvor mindre digitalt kyndige borgere kan få hjælp af mere kyndige. Det vil danne grundlag for samspil mellem byens yngre og ældre borgere.

 

Vi vil også samtidig gerne indrette et af vores disponible lokaler til aflåst opbevaring, hvor foreningerne og relevante brugere kan få stillet et lille aflåst depotskab til rådighed til deres nødvendige udstyr (Yoga-måtter, spil, PC’er, sceneudstyr etc). Depotrummene bygges som ”gør det selv” projekt blandt Kulturstationens frivillige.”

 

Derfor søger KulturStationen om tilskud til anskaffelse af udstyr til opstart af mødestedet Liv i Humlebæk.

 

Budgettet for ansøgningen ser således ud:  

 

Udgifter

Beløb (kr.)

Multifunktionsprinter
Aflåselig opbevaring (gør-det-selv-projekt af træ, doneret af Louisiana)
Højkapacitets-kaffemaskine
Diverse

20.000
4.000

2.000
2.000

I alt

28.000

Indtægter

 

Egenfinansiering

0

I alt

0

Ansøgt Bylivspuljen

28.000

 

 

Administrationens bemærkninger
Administrationen vurderer, at ansøgningen fra KulturStationen lever op til retningslinjerne for tilskud fra Bylivspuljen. Det fremgår ikke af retningslinjerne for tilskud fra Bylivspuljen, at der ikke kan søges tilskud til indkøb af inventar. Bylivspuljen har til formål at understøtter ideer og aktiviteter, der søger at skabe liv, fornyelse og borgerinddragelse i Fredensborg Kommunes bymidter.
 

Administrationen vurderer, at KulturStationens ansøgning om tilskud til opstart af mødestedet Liv i Humlebæk er en aktivitet, der skaber liv i byen, skaber og understøtter nye mødesteder for byens borgere, forskønner bymidten, samarbejder med lokale grupper, foreninger, institutioner, handelsliv osv. samt er nytænkende og inddrager en bred gruppe af af borgere. Der er allerede nu en mulighed for arbejdsplads for iværksættere i iværksættermiljøet Synergia, som ligger på Fredensborg Kommunes Rådhus i Kokkedal. Her tilbydes sparring og kontorfællesskab til iværksættere.

 

Der er dog tale om en ansøgning om et meget stort beløb, og Bylivspuljen skal understøtte aktiviteter i alle fire bysamfund og på landet. Derudover lægges der op til, at Bylivspuljen primært støtter aktiviteter og i mindre grad indkøb af udstyr.

 

Administrationen indstiller derfor, at der bevilges et tilskud på 10.000 kr. fra Bylivspuljen til KulturStationen til indkøb af udstyr, som understøtter opstarten af mødestedet Liv i Humlebæk. Det anbefales, at det overfor KulturStationen påpeges, at det udstyr, der indkøbes til KulturStationen, skal kunne flyttes til andre lokaliteter, hvis det bliver nødvendigt.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Retningslinjer for tilskud fra Bylivspuljen.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

Kompetence

Kulturudvalget.

 

Kommunikation

I henhold til retningslinjerne for tilskud fra Bylivspuljen skal ansøger i sit markedsføringsmateriale gøre opmærksom på, at Kulturudvalget i Fredensborg Kommune er bidragsyder.

 

Indstilling

  1. At der bevilges et tilskud på 10.000 kr. fra Bylivspuljen til KulturStationen til indkøb af udstyr, som understøtter opstarten af mødestedet Liv i Humlebæk.
  2.  

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 11-10-2018

Udvalget besluttede at behandle sag 139, 140 og 141 under ét.

 

Udvalget besluttede at yde et samlet tilskud på i alt 45.000 kr. til de 3 ansøgninger i sag 139, 140 og 141.