Nr.139 - KulturStationen - tilskud til drift og udstyr

Sagsnr.: 18/25990

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra KulturStationen om tilskud fra Bylivspuljen til drift og udstyr i KulturStationen i forbindelse med KulturStationens aktiviteter.

Sagsfremstilling og økonomi

KulturStationen har fremsendt en samlet projektbeskrivelse til Bylivspuljen med tre forskellige ansøgninger. Ansøgningerne bliver fremlagt separat på dette møde. Men den samlede projektbeskrivelse er vedlagt denne sag som bilag. (bilag 1)

Projektbeskrivelsen er således også bilag til de næste to sager på denne dagsorden.

 

I den første ansøgning søger KulturStationen om tilskud på 50.950 kr. fra Bylivspuljen til indkøb af forskelligt udstyr, som kan skabe rammerne for KulturStationens mange aktiviteter.

 

KulturStationen skriver i projektbeskrivelsen:

 

”KulturStationen begyndte sine aktiviteter i marts måned og de tomme lokaler er takket være ildsjæle, donationer og kreativitet ved at blive indrettet med borde, stole, lamper og legerum. Vi har over tid også fået fyldt vores køkken op med porcelæn, kaffemaskine og køleskab. Og i gården bag posthuset arbejder frivillige med at lave udemøbler af gamle paller. Medlemsantallet har rundet 150.

Vi har siden 10. marts afholdt 27 velbesøgte arrangementer og tilbagemeldingerne er meget positive. Det er tydeligt, at der et stort ønske om byliv, fællesskab og samvær i Humlebæk.”

 

Videre i projektbeskrivelsen skriver KulturStationen:
 

”KulturStationen står dog med en stor udfordring. Vi har hidtil med stor entusiasme, kreativitet og frivillige kræfter, på meget kort tid, lagt grundlaget for noget af det liv, vi ønsker i Humlebæk. Ganske få ildsjæle har kørt kommunen rundt for at medbringe, låne, bytte og skaffe udstyr mm til alle vores aktiviteter, og på den måde skabt gode oplevelse for mange mennesker. Det har også skabt høje forventninger. Dem vil vi gerne opfylde, og her har vi behov for fastere rammer.”

 

Af ansøgningen om tilskud til drift og udstyr fremgår det, at:


”På KulturStationen afholdes møder i større og mindre grupper, forskellige

Musikarrangementer og teaterforestillinger. I efterårssæsonen er foreløbigt afholdt/planlagt ca 30 møder, 8 musikarrangementer og en kunstudstilling omfattende flere events.

 

De fleste kræver udstyr som lys, lyd og display. Vi har hidtil klaret os med meget begrænset udstyr, det meste lånt eller brugt, som er doneret til os.”

 

Derfor søger KulturStationen om tilskud til anskaffelse af udstyr, der skal gøre det nemmere for foreningen at afholde møder, musikarrangementer og events. I ansøgninger skriver KulturStationen, at de mangler båede lys og lyd, præsentationsfladskærme, whiteboardtavler, elklaver og højskolesangbøger.”

 

Budgettet for ansøgningen ser således ud:  

 

Udgifter

Beløb (kr.)

Fladskærm og præsentations-pc til information i de to store mødelokaler
Lyd og lys
En stor og en mindre whiteboardtavle på stativ
Et el-klaver yamahaCVP 701*
Højskolesangbøger, evt. brugte
Diverse ledninger, tilbehør, fragt mv.

12.000


3.200
6.000
18.750
8.000
3.000

I alt

50.950

Indtægter

 

Egenfinansiering

0

I alt

0

Ansøgt Bylivspuljen

50.950

 

Administrationens bemærkninger
Administrationen vurderer, at ansøgningen fra KulturStationen lever op til retningslinjerne for tilskud fra Bylivspuljen. Det fremgår ikke af retningslinjerne for tilskud fra Bylivspuljen, at der ikke kan søges tilskud til indkøb af inventar. Bylivspuljen har til formål at understøtter ideer og aktiviteter, der søger at skabe liv, fornyelse og borgerinddragelse i Fredensborg Kommunes bymidter.

Administrationen vurderer, at KulturStationens aktiviteter er aktiviteter og projekter, der skaber liv i byen, skaber og understøtter nye mødesteder for byens borgere, forskønner bymidten, samarbejder med lokale grupper, foreninger, institutioner, handelsliv osv. samt er nytænkende og inddrager en bred gruppe af af borgere.

 

Der er dog tale om en ansøgning om et meget stort beløb, og Bylivspuljen skal understøtte aktiviteter i alle fire bysamfund og på landet. Derudover lægges der op til, at Bylivspuljen primært støtter aktiviteter og i mindre grad indkøb af udstyr.

 

Administrationen indstiller derfor, at der bevilges et tilskud på 25.000 kr. fra Bylivspuljen til KulturStationen til drift og udstyr, som kan understøtte KulturStationens aktiviteter. Det anbefales, at det overfor KulturStationen påpeges, at det udstyr, der indkøbes til KulturStationen, skal kunne flyttes til andre lokaliteter, hvis det bliver nødvendigt.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Retningslinjer for tilskud fra Bylivspuljen.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

Kompetence

Kulturpuljen.

Kommunikation

I henhold til retningslinjerne for tilskud fra Bylivspuljen skal ansøger i sit markedsføringsmateriale gøre opmærksom på, at Kulturudvalget i Fredensborg Kommune er bidragsyder.

 

Indstilling

  1. At der bevilges et tilskud på 25.000 kr. fra Bylivspuljen til KulturStationen til drift og udstyr, som kan understøtte KulturStationens aktiviteter.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 11-10-2018

Udvalget besluttede at behandle sag 139, 140 og 141 under ét.

 

Administrationens indstillinger vedtaget efter afstemning.

 

For stemte Ulla Hardy-Hansen (C), Carsten Nielsen (A), Charlotte Bie (I), Carsten Wulff (V) og Tinne Borch Jacobsen (V).

 

Imod stemte: Kristian Heegaard (B) og Betina Bové (B), idet de ønskede et højere beløb.

 

Udvalget besluttede at yde et samlet tilskud på i alt 45.000 kr. til de 3 ansøgninger i sag 139, 140 og 141.