Nr.138 - Bylivspuljen - status

Sagsnr.: 18/18758

 

Beslutningstema

Oversigt over Bylivspuljen fremlægges til orientering.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Bylivspuljen er på 300.000 kr. 

 

Der er på nuværende tidpsunkt bevilget tilskud for 63.000 kr. fra Bylivspuljen, og der er således 237.000 kr. tilbage i Bylivspuljen til Kulturudvalgets disposition på dette møde.

 

Status for Bylivspuljen er vedlagt sagen som bilag. (bilag 1)

Her fremgår det, hvilke tilskud, der allerede er bevilget fra Bylivspuljen.
 

Retningslinjerne for Bylivspuljen er vedlagt denne sag som bilag. (bilag 2)

Sager med konsekvenser for Bylivspuljen til behandling på dette møde:

 

Ansøger

Aktivitet

Ansøgt (kr.)

Indstilling (kr.)

KulturStationen Humlebæk

Drift og udstyr til KulturStationen

50.950

25.000

KulturStationen Humlebæk

Mødestedet Liv i Humlebæk

28.000

10.000

KulturStationen Humlebæk

Leg og udeaktiviteter på KulturStationen

35.000

10.000

I alt

 

118.950

45.000

 

Administrationens bemærkninger
Administrationen bemærker, at der, hvis samtlige ansøgninger imødekommes med de indstillede beløb, vil være 192.000 kr. tilbage i Kulturpuljen.
 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Retningslinjer for tilskud fra Bylivspuljen.

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.)

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 11-10-2018

Administrationens indstilling vedtaget.