Nr.137 - My Merry Monday Choir - 10 års jubilæumskoncert 2019

Sagsnr.: 18/26316

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling ansøgning fra koret My Merry Monday Choir om tilskud på 25.600 kr. fra Kulturpuljen 2019 til afholdelse af 10 års jubilæumskoncert i 2019.

Sagsfremstilling og økonomi

Koret My Merry Monday Choir søger om tilskud til afholdelse af 10 års jubilæumskoncert i Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio d. 2. februar 2019.

 

Koret startede i 2009 med 150 medlemmer og holdt i de første mange år til på Nødebo Kro. Da koret fik flere medlemmer fra Fredensborg Kommune og færre fra Hillerød, indgik koret i 2015 en aftale med Asminderød Kro om at øve på kroen hver mandag til gengæld for en årlig koncert.

 

Korets økonomi rækker kun til at betale øveaftener, og koret søger derfor nu tilskud til at honorere en gæstesolist og musikere i forbindelse med korets 10 års jubilæumskoncert.

Koret forventer 90 betalende gæster til koncerten, som er åbent for alle interesserede.

 

Budgettet for arrangementet ser således ud:

 

Udgifter

Beløb (kr.)

5 musikere á 4.000 kr.
Leje af anlæg med kormikrofoner
Honorar til solist

20.000
2.000
10.000

I alt

32.000

Indtægter

 

Entréindtægter – 80 gæster á 80 kr.

6.400

Ansøgt Kulturpuljen

25.600

 

Administrationens bemærkninger
Administrationen bemærker, at ansøgningen lever op til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen.

 

Dog bemærker administrationen, at der ansøges om et meget højt beløb til en enkeltstående aktivitet sammenlignet med øvrige ansøgninger om tilskud fra Kulturpuljen.

 

Derfor indstiller administrationen, at der bevilges et tilskud på 10.000 kr. fra Kulturpuljen 2019 til My Merry Monday Choir til afholdelse af 10 års jubilæumskoncert i 2019.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

Kompetence

Kulturudvalget.

 

Kommunikation

I henhold til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen skal ansøger i sit markedsføringsmateriale gøre opmærksom på, at Kulturudvalget er bidragsyder.

 

Indstilling

  1. At der bevilges et tilskud på 10.000 kr. fra Kulturpuljen 2019 til My Merry Monday Choir til afholdelse af 10 års jubilæumskoncert i 2019. 

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 11-10-2018

Der gives afslag, idet andre foreninger ikke får særlig støtte til jubilæumsarrangementer.