Nr.135 - Nivå Børnefilmklub - tilskud til Nivå Open Air 2019

Sagsnr.: 18/25988

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Nivå Børnefilmklub om tilskud på 12.200 kr. fra Kulturpuljen 2019 til afholdelse af Nivå Open Air 2019.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Nivå Børnefilmklub planlægger for fjerde år i træk at afholde familiearrangementet Nivå Open Air i Kalvehaven. Det sker den tredje lørdag i august, så det vil i 2019 sige lørdag d. 17. august kl. 17- ca. 23. Nivå Open Air er fællesspisning og film under åben himmel med fællesspisning i Kalvehaven.

 

Projektbeskrivelsen for Nivå Open Air er vedlagt sagen som bilag. (bilag 1)

 

I ansøgningen skriver Nivå Børnefilmklub:

 

”Nivå Open Air lader sig kun gøre, fordi vi er lykkes med at samle frivillige aktører fra hele bysamfundet, de handelsdrivende, borgere og bidragsydere. Også derfor gør vi et stort nummer ud af at takke og fortælle om vores bidragsyderes betydning for arrangementets gennemførelse. I 2016 og 2017 har vi designet og opsat plakater og bannere (inkl. bidragsyder-logoer) på centrale steder i kommunen: Lægehusene, hos tandlægerne, bibliotekerne i Nivå, Hørsholm, Humlebæk, i NKK Hallen, hos Nivaagaard Malerisamling, Rådhusene i Fredensborg og Hørsholm, hos alle butikker i Nivå Centeret og på Nivå Havn.

 

Vi husstandsomdeler 3.500 flyers i Nivå og Humlebæk, 370 mennesker følger Nivå Open Air på Facebook, 1.800 har set og liked vores 2 minutter lange film om arrangementet og bidragsyderne, og i forbindelse med afviklingen i både 2016, 2017 og 2018, blev vi interviewet til Frederiksborg Amts Avis og Uge-Avisen, med gode artikler om vores ønske om at samle kommunens borgere - og ikke mindst markant og positiv omtale af de bidragsydere, der gør det muligt. I halvanden time op til filmvisning viser vi et slideshow, hvor alle bidragsydere nævnes flere gange. Hvert år viser vi også korte (reklame-)film for de af vores sponsorer, der ønsker det. Og Humle Bio i Humlebæk markedsfører også arrangementet og viser op til hver af deres filmvisninger en måned op til afviklingen af Nivå Open Air et slideshow med vores

bidragsydere.”

 

Nivå Børnefilmklub oplyser i ansøgningen, at deltagerantallet til Nivå Open Air sidste år var på 800-900 mennesker.

 

Budgettet for Nivå Open Air 2019 ser således ud:

 

Udgifter

Beløb (kr.)

Lys i Kalvehaven
Leje af film, udstyr, mobilt lærred
KODA
Forplejning af frivillige
Indkøb til bod
Elektriker, eltavle, kabler
Renovation, affaldssække, plastik
Markedsføring

1.400
34.000
3.000
400
2.000
2.400
1.000
3.100

Udgifter i alt

47.400

Indtægter

Beløb (kr.)

Egenfinansiering
Indtægter fra erhvervsdrivende i Nivå/Humlebæk

Salg i bod

5.200
25.000

5.000
5.000

Indtægter i alt

35.200

Ansøgt Kulturpuljen

12.200

 

 

Administrationens bemærkninger
Administrationen bemærker, at Nivå Børnefilmklub har fået tilskud til Nivå Open Air i de sidste fire år. I 2015 og 2016 fik Nivå Børnefilmklub et tilskud på 10.000 kr. til afholdelse af arrangementet. Begge år havde de dog ansøgt om 25.000 kr. til arrangementet. I 2017 søgte Nivå Børnefilmklub om et tilskud på 40.500 kr., idet de ønskede at udvide arrangementet med en koncert inden filmen. Kulturudvalget valgte i første omgang at bevilge et tilskud på 10.000 kr. som de foregående år, men valgte på et senere møde at bevilge yderligere 20.000 kr., således at Nivå Børnefillmklub i alt fik et tilskud til Nivå Open Air 2017 på 30.000 kr.

 

Sidste år i 2018 fik Nivå Børnefilmklub et tilskud på 10.000 kr. fra Kulturpuljen 2019 til afholdelse af Nivå Open Air 2018.

 

Administrationen bemærker, at arrangementet er succesfuldt og professionelt udført, og at det opfylder et behov om et større kulturarrangement i Nivå, der kan samle byen, og som kan være med til at skabe Nivås kulturelle identitet.

 

Arrangementet understøtter herudover Kulturstrategiens indsatsområder om ”Børne- og ungekultur” og ”Kunst og kultur i det offentlige rum”, og lever op til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen ved at være en kulturaktivitet, der i særlig grad kommer mange borgere i Fredensborg Kommune til gode samt fremmer og bevarer lokale traditioner, identitet og kulturarv.

 

Ifølge Kulturpuljens retningslinjer bevilges der ikke tilskud til forplejning.

 

Administrationen indstiller, at der bevilges et tilskud på 12.200 kr. fra Kulturpuljen 2019 til Nivå Børnefilmklub til afholdelse af Nivå Open Air 2019.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

Kompetence

Kulturudvalget.

 

Kommunikation

I henhold til retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen skal ansøger i sit

markedsføringsmateriale gøre opmærksom på, at Kulturudvalget i Fredensborg Kommune er

bidragsyder.

 

Indstilling

  1. At der bevilges et tilskud på 12.200 kr. fra Kulturpuljen 2019 til Nivå Børnefilmklub til afholdelse af Nivå Open Air 2019.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 11-10-2018

Udvalget støtter med kr. 12.200 til støtte af leje af filmudstyr. Udvalget vil dog gerne se en beskrivelse af det kommende filmarrangement inden endelig godkendelse.