Nr.134 - Humlebæk Kunstforening - tilskud til foredrag med Tom Jørgensen

Sagsnr.: 18/26484

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Humlebæk Kunstforening om tilskud fra Kulturpuljen 2018 til foredrag med kunsthistoriker Tom Jørgensen i forbindelse med foreningens 38 års fødselsdagsfest.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Humlebæk Kunstforening ansøger om tilskud til foredrag af kunstanmelder og kunsthistoriker Tom Jørgensen om Nordisk Kunst i forbindelse med foreningens årlige fødselsdagsarrangement. Foreningen har i år 38 års fødselsdag.

 

Arrangementet finder sted på Humlebæk Bibliotek d. 27. oktober kl. 14 og er åbent for alle interesserede.

 

I ansøgningen skriver Humlebæk Kunstforening:

”Formålet med arrangementer er at give vores medlemmer en ekstra oplevelse og tilføje en ekstra dimension i vores forståelse af kunst, som de jo oplever i foreningen og i deres hverdag i øvrigt. Samtidig er det et forsøg på et nyt tiltag, der kunne bidrage til at øge interessen for foreningen”.

 

Arrangementet er åbent for alle interesserede, og er Humlebæk Kunstforenings optakt til Foreningen Nordens 100 år fødselsdag næste år i 2019.

 

Budgetttet for foredraget ser således ud:

 

 

Udgifter

Beløb (kr.)

Foredrag ved Tom Jørgensen

2.500

I alt

2.500

Indtægter

0

Egenfinansiering

0

Ansøgt Kulturpuljen

2.500

 

Administrationens bemærkninger
Administrationen bemærker, at ansøgningen lever op til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen.

 

Administrationen indstiller, at der bevilges et tilskud på 2.500 kr. fra Kulturpuljen 2018 til Humlebæk Kunstforening til et foredrag med Tom Jørgensen. 

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

Kompetence

Kulturudvalget.

Kommunikation

I henhold til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen skal ansøger i sit markedsføringsmateriale gøre opmærksom på, at Kulturudvalget er bidragsyder.

Indstilling

  1. At der bevilges et tilskud på 2.500 kr. fra Kulturpuljen 2018 til Humlebæk Kunstforening til et foredrag med Tom Jørgensen. 

 

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 11-10-2018

Administrationens indstilling vedtaget.