Nr.132 - Kulturpuljen - status

Sagsnr.: 17/24444

 

Beslutningstema

Oversigt over Kulturpuljen 2018 og Kulturpuljen 2019 fremlægges til orientering.

 

Sagsfremstilling og økonomi

 

Det oprindelige budget for Kulturpuljen 2018 var 835.000 kr. inkl. 200.000 kr. i merbevilling i forbindelse med budgetforliget 2018-2021.

 

Budgettet er dog efterfølgende blevet nedskrevet med 155.000 kr., som følge af Kulturudvalgets beslutning på udvalgsmødet d. 12. september 2017 om overførsel af faste tilskud til kommunens kulturhuse samt pleje af udearealer ved Højsager Mølle fra Kulturpuljen til separate konti.

 

Det korrigerede budget for Kulturpuljen 2018 er derfor 680.000 kr. Hertil kommer overførsel af ubrugte midler fra Kulturpuljen 2017 på 247.000 kr

 

Der er pr. dags dato 117.943 kr. tilbage i Kulturpuljen 2018 til Kulturudvalgets disposition på dette møde. En bevillingsoversigt er vedlagt sagen som bilag. (bilag 1)

 

Retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen er vedlagt sagen som bilag. (bilag 2)

 


Sager med konsekvenser for Kulturpuljen 2018 til behandling på dette møde:

 

Ansøger

Aktivitet

Ansøgt (kr.)

Indstilling (kr.)

Humlebæk Kunstforening

Foredrag med Tom Jørgensen

2.500

2.500

Karen Gabel Madsen

Kunstudstilling i Kulturstationen

18.000

10.000

I alt

 

20.500

12.500

 

Kulturpuljen 2019
Budgettet for Kulturpuljen 2019 er på 696.000 kr. Hertil kan komme eventuelle overførelser fra 2018.

 

Sager med konsekvenser for Kulturpuljen 2019 til behandling på dette møde:

 

Ansøger

Aktivitet

Ansøgt (kr.)

Indstilling (kr.)

My Merry Monday Choir

10 års jubilæumskoncert

25.600

10.000

Skolekor i Fredensborg og Hørsholm Kommuner

Fælleskommunalt korstævne for Hørsholm og Fredensborg

10.000

10.000

Nivå Børnefilmklub

Nivå Open Air 2019

12.200

12.200

I alt

 

47.800

32.200

 

Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at der, hvis ansøgningerne om tilskud fra Kulturpuljen 2018 imødekommes med de indstillede beløb, vil være 105.443 kr. tilbage i Kulturpuljen 2018 til resten af året.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 11-10-2018

Orienteringen taget til efterretning.