Nr.130 - Kulturstrategisk drøftelse - fortsættelse

Sagsnr.: 18/8155

 

Beslutningstema

Henover en række temadrøftelser drøfter Kulturudvalget ønsker og forventninger til kulturen i Fredensborg Kommune på længere sigt. På dette møde samles der dels op på drøftelserne på sidste møde samt arbejdes videre med Kulturudvalgets arbejdsgrundlag.

 

Sagsfremstilling og økonomi

På sidste møde drøftede Kulturudvalget et udkast til et arbejdsgrundlag med udgangspunkt i et formuleret kulturbegreb og en vision.

 

Arbejdsgrundlaget er delt om i følgende temaer, som stemmer overens med Kulturudvalgets nuværende strategi, men også har afsæt i Byrådets arbejdsgrundlag.

 

Kulturudvalgets arbejdsgrundlag består af følgende temaer:

  • Et aktivt kultur- og fritidsliv er også sundhed
  • Kulturarven er vores fælles historie
  • Kunst og kultur i det offentlige rum
  • Børne- og ungekultur
  • Det frivillige kulturliv
  • Samarbejde og synlighed

 

På dette møde skal Kulturudvalget drøfte de næste to temaer i arbejdsgrundlaget:

  • Kunst og kultur i det offentlige rum
  • Børne- og ungekultur

 

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

Kompetence

Kulturudvalget.

 

Indstilling

  1. At sagen drøftes.

 

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 11-10-2018

Sagen blev drøftet. Visionen blev tilrettet og skrevet sammen til én sætning: Alle borgere skal møde kunst og kultur i deres hverdag, for kultur er også velfærd.