Nr.129 - Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 11-10-2018

Dagsordenen godkendt.

Udvalget besluttede at behandle sag nr. 139, 140 og 141 under ét.