Nr.164 - Meddelelser fra administrationen

Sagsnr.: 16/1993

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Administrationen orienterer om aktuelle sager.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 13-11-2018

Taget til efterretning.

Administrationen orienterede om at kulturkoordinatorstillingen er slået op og forventes besat fra 1. januar 2019.

 

Nivaagaards Malerisamling er udtaget til kvalitetsvurdering af Slots- og Kulturstyrelsen i 2019.