Nr.162 - Sager på vej til Kulturudvalget

Sagsnr.: 16/1985

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Der orienteres om sager på vej til Kulturudvalget.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Der behandles ansøgninger til Kulturpuljen på alle udvalgsmøder.

Kulturpuljen har løbende ansøgningsfrist, og alle ansøgninger vil blive behandlet løbende.

 

Følgende sager forventes behandlet på kommende udvalgsmøder:

 

5. december

Godkendelse af Kulturudvalgets arbejdsgrundlag 2018-2021 (beslutning)

Pejlemærker for fremtidens Biblioteker (beslutning)

Fejring af Danmarks Befrielse 2019 (beslutning)

Forsikring af kunstforeninger (beslutning)

Kriterier for Bylivspuljen (beslutning)

Spil Dansk 2018 – evaluering (orientering)

 

17. januar

Driftsaftale med Nivaagaards Malerisamling (beslutning)

Driftsaftale med Nivaagaard Teglværks Ringovn (beslutning)

Driftsaftale med Fredensborg Lokalhistoriske Museum (beslutning)

Kulturpakker (beslutning)

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 13-11-2018

Taget til efterretning.