Nr.160 - Fredensborg Handels- og Håndværkerforening - tilskud til juletræstænding i Fredensborg By

Sagsnr.: 18/29224

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Fredensborg Handels- og Håndværkerforening om tilskud på 29.000 kr. fra Bylivspuljen til juletræstænding med juletog, julemand, godteposer.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Handels- og Håndværkerforening søger om tilskud til juletræstænding på Store Torv i Fredensborg, som er tradition, der har været afviklet i 40 år.

 

I ansøgningen skriver Fredensborg Handels- og Håndværkerforening:

 

Da bysamfundet består af lejere, der ikke vil løfte dette arrangement, er vi afhængig af økonomisk støtte for gennemførelse.”

 

Juletræstændningen finder sted søndag d. 25. november.

 

Budgettet for Jul i Fredensborg By ser således ud:  

 

Udgifter

Beløb (kr.)

Juletræ
Elektriker
Lastbil + udgifter til Brandvæsen
Musik – Daniel
Juletog
Julemand, risengrød m.v.
Godteposer
Service, div. op- og nedtagning af julepynt
Banner og annoncering

12.000
16.000
6.000
4.500
9.600
5.000
10.000
2.500
19.500

I alt

85.100

Indtægter

 

Juletræ – tilskud fra Fredensborg Kommune
Juletog – sponseret SuperBrugsen
Egenfinansiering

15.000
9.600
31.500

I alt

56.100

Ansøgt Bylivspuljen

29.000

 

Administrationens bemærkninger
Administrationen vurderer, at ansøgningen fra Fredensborg Handels- og Håndværkerforening lever op til retningslinjerne for tilskud fra Bylivspuljen ved at være en aktivitet, der er skaber liv i byen.

 

Administrationen bemærker, at der årligt er afsat 60.000 kr. på Fredensborg Kommunes budget til juletræer i hvert af kommunens fire bysamfund. Som det også fremgår af medsendte budget får Fredensborg heraf et årligt et tilskud på 15.000 kr. til indkøb og opsætning af juletræ.

Da der i forvejen er afsat kommunale midler til indkøb af juletræ, indstiller administrationen, at der meddeles afslag på ansøgningen fra Fredensborg Handels- og Håndværkerforening til afholdelse af juletræstænding i Fredensborg By.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Retningslinjer for tilskud fra Bylivspuljen.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

4. Bygninger og byrum skaber liv

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

Kompetence

Kulturudvalget.

 

Kommunikation

I henhold til retningslinjerne for tilskud fra Bylivspuljen skal ansøger i sit markedsføringsmateriale gøre opmærksom på, at Kulturudvalget i Fredensborg Kommune er bidragsyder.

 

Indstilling

  1. At der meddeles afslag til Fredensborg Handels- og Håndværkerforening om tilskud til afholdelse af juletræstænding i Fredensborg By.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 13-11-2018

Udvalget påpeger, at der allerede på forhånd er afsat kr. 15.000 af centrale midler til indkøb og opsætning af juletræ i hvert bysamfund. Herudover bevilges ekstraordinært kr. 15.000 af Bylivspuljen til julearrangementet. 

Udvalget bemærker, at en tilsvarende ansøgning ikke vil blive imødekommet næste år.