Nr.158 - Fredensborg Byorkester - tilskud til koncert i 2019

Sagsnr.: 18/29351

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Fredensborg Byorkester om tilskud på 7.500 kr. fra Kulturpuljen 2019 til afholdelse af koncert i Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio i 2019.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Byorkester søger om tilskud til afholdelsen af koncert i marts 2019 i Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio.

 

Fredensborg Byorkster skriver i sin ansøgning:

 

Vi planlægger en festlig koncert med et blandet repertoire. Vi satser på Tatiana Kiselova som sangsolist med melodier fra operetter og musicals. Der vil være solister fra orkestret på forskellige instrumenter. Som eksempler på evt. numre kan nævnes “Danske grand prix klassikere”, melodier fra “Les Miserables”, “My way”, “Yesterday”, “Bring him home”.”

 

Fredensborg Byorkester, som består af 29 musikere, forventer minimum 35 deltagere til koncerten og vil tage en entré på 75 kr.

 

Budgettet for koncerten ser således ud:

 

Udgifter

 

Beløb (kr.)

Solist
Dirigent
Assistenter til orkester
Traktement m.m.

5.000
2.500
2.000
2.000

Udgifter i alt

 

11.500

Indtægter

 

Beløb (kr.)

Entréindtægter 75 x 50 kr.

3.750

Indtægter i alt

 

0

Ansøgt Kulturpuljen i alt

7.500

 

Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at ansøgningen lever op til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen.

 

Administrationen bemærker, at Fredensborg Byorkester i 2018 fik et tilskud fra Kulturpuljen 2018 på 6.425 kr. til afvikling af deres nytårskoncert i Kulturhuset Fredesborg Gl. Bio.

 

Administrationen indstiller derfor, at der bevilges et tilskud på 7.500 kr. til Fredensborg Byorkster.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

Kompetence

Kulturudvalget.

 

Kommunikation

I henhold til retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen skal ansøger i sit

markedsføringsmateriale gøre opmærksom på, at Kulturudvalget i Fredensborg Kommune er

bidragsyder.

 

Indstilling

  1. At der bevilges et tilskud på 7.500 kr. fra Kulturpuljen 2019 til Fredensborg Byorkester til en koncert i Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio 2019.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 13-11-2018

Administrationens indstilling godkendt.