Nr.157 - Fredensborg Brass Ensemble - Promenadekoncert 2019

Sagsnr.: 18/29216

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Fredensborg Brass Ensemble om tilskud på 8.000 kr. fra Kulturpuljen 2019 til Fredensborg Brass Ensembles traditionelle promenadekoncert foran Fredensborg Slot i 2019.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Brass Ensemble består af 17 musikere og afholder ca. 10 årlige koncerter. I år kan Fredensborg Brass Ensemble fejre 20 års fødselsdag, og Fredensborg Brass Ensemble modtog i år Fredensborg Kommunes Kulturpris.

 

Fredensborg Brass Ensemble har hvert år de sidste 19 år spillet en promenadekoncert ved porten foran Fredensborg Slot. Ensemblet søger nu om tilskud til promenadekoncerten i 2019. Koncerten er planlagt til d. 16. juni kl. 15. Målgruppen er byens borgere og besøgende turister, og ensemblet forventer cirka 150-200 publikum til koncerten.

 

I tilfælde af regnvejr bliver koncerten flyttet til Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio. Koncerten er åben for alle, og der er gratis adgang.

 

Ansøgningen er vedlagt sagen som bilag. (bilag 1)

 

Det fremgår af ansøgningen:

”Kulturudvalget har de sidste to år besluttet at købe koncerten og stille den til rådighed for Fredensborg kommunes borgere og besøgende turister. […] Sidste år fik vi bevilliget et beløb på kr. 8000. Fredensborg Brass Ensemble tillader sig at ansøge om et lignende beløb i området kr. 8000,- for den kommende promenadekoncert. Det er en selvfølge, at der på plakater og i pressemateriale gøres opmærksom på, at Kulturudvalget står som arrangør af koncerten. Ensemblet står selv for det praktiske. Det er i øvrigt det eneste arrangement ensemblet ansøger om støtte til.”

 

Økonomi

Fredensborg Brass Ensemble søger ikke tilskud til afholdelse, men tilbyder hele arrangementet som en pakke, som Kulturudvalget kan købe, og dermed stille til rådighed for Fredensborg Kommunes borgere og turister.

 

Udgifter

 

Beløb (kr.)

Promenadekoncert 2019

8.000

Ansøgt Kulturpuljen i alt

8.000

 

Administrationens bemærkninger

Af Retningslinjer for Kulturpuljen fremgår det, at: ”Kulturudvalget kan vælge at købe et arrangement og stille det gratis til rådighed for Fredensborg Kommunes borgere. I disse tilfælde er der ikke krav om egenfinansiering, entréindtægter osv.”. På denne baggrund indstiller administrationen, at Kulturudvalget køber hele koncerten og dermed bevilger et tilskud på 8.000 kr. fra Kulturpuljen 2019.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

Kompetence

Kulturudvalget.

 

Kommunikation

I henhold til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen skal ansøger i sit markedsføringsmateriale gøre opmærksom på, at Kulturudvalget i Fredensborg Kommune er bidragsyder.

 

Indstilling

  1. At der bevilges et tilskud på 8.000 kr. fra Kulturpuljen 2019 til Fredensborg Brass Ensemble.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 13-11-2018

Administrationens indstilling godkendt.