Nr.155 - Asminderød Kirkes Menighedsråd - tilskud til juniorkoncerter i 2019

Sagsnr.: 18/29229

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Asminderød Kirkes Menighedsråd om tilskud fra Kulturpuljen 2019 på 10.000 kr. til gennemførelse af 3 juniorkoncerter i 2019.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Juniorkoncerterne er klassiske koncerter for børn og unge er et nyt koncert-koncept, som Asminderød Kirke med organist Else-Marie Kristoffersen i spidsen med held har afprøvet i 2018, og som menighedsrådet nu ønsker at fortsætte og udvide i 2019. Der er lavet aftaler med de medvirkende, men datoerne for koncerterne er endnu ikke fastsat.

 

Koncertprogrammet for 2019 ser således ud:

  • Copenhagen Marimba Duo
    To slagstøjsspillerne på marimba og vibrafon spiller alt lige fra kendte og elskede danske sagne til komplicerede værker fra den klassiske musiktradition.
  • Carmen
    Operaen Carmen skåret ned til ½ time og i en dansk version rettet mod store børn, unge og voksne.
  • Peter og Ulven
    Prokofievs populære orkesterværk i en version for unge spillet på orgel og to instrumenter.

 

Ansøger skriver i ansøgningen:


Koncerterne skal formidle klassisk musik til primært børn og unge. Koncerternes indhold er traditionel klassisk musik af enhver art, pakket ind i en form, så det er tilgængeligt for målgruppen. Koncertlængden er 30-35 minutter.
 

Vi ønsker at give alle børn og unge mulighed for at stifte bekendtskab med klassisk musik. Der vil derfor være gratis adgang til koncerterne. I Fredensborg arrangeres der ikke andre steder klassisk musik for børn, og det er vores indtryk, at børnene kun i begrænset omfang stifter bekendtskab med klassisk musik i skolen. 

 

Koncerterne er en del af Asminderød kirke og Fredensborg Slotskirkes satsning på børn og unge og musik. Vi har i forvejen et meget velfungerende og udbygget korskolesystem med Spirekor, Børnekor, Juniorkor, Koncertkor og Fredensborg Slotskirkes Pigekor. Ligeså tilbyder vi sang for 0-5-årige i kirkerytmikforløb, og vi er aktivt med i etableringen af Nordsjællands Sangcenter, såvel i bestyrelsen som i det daglige praktiske arbejde.”

Endvidere fremgår det af ansøgningen, at ansøger samarbejder med Børnejazz Fredensborg for at undgå datokollision.


Ansøgningen er vedlagt sagen som bilag. (bilag 1)

 

Asminderød Kirkes Menighedsråd har også ansøgt Aage og Johanne Louis-Hansens Fond om tilskud til koncerterne.

 

Budgettet for juniorkoncerterne ser således ud:

 

Udgifter

Beløb (kr.)

Honorarer til musikere:
Copenhagen Marimba Duo
Carmen
Peter og Ulven
Plakat og flyers
Annoncering
Forplejning af musikere samt publikum

 

6.000
9.000
8.000
5.000
6.000
3.000

Udigfter i alt

37.000

Indtægter

Beløb (kr.)

Fondsmidler og evt. tilskud fra Fredensborg Kommune
Asminderød Kirkes Menighedsråd – egenfinansiering

23.000
14.000

Indtægter i alt

37.000

Ansøgt Kulturpuljen i alt

10.000

 

Administrationens bemærkninger

Administrationen vurderer, at ansøgningen lever op til retningslinjer for Kulturpuljen, da juniorkoncerterne er aktiviteter, der fremmer børn og unges deltagelse i kulturlivet. 
 

Administrationen bemærker, at der ifølge retningslinjerne for Kulturpuljen ikke søges tilskud til forplejning. Et eventuelt tilskud kan således ikke anvendes til forplejning.

 

Administrationen bemærker, at Asminderød Kirkes Menighedsråd de seneste år har fået tilskud til afholdelse af slotskoncerter i Fredensborg Slotskirke. Asminderød Kirkes Menighedsråd har ikke de seneste år søgt om tilskud til andre aktiviteter.

 

Administrationen indstiller, at der bevilges et tilskud på 10.000 kr. fra Kulturpuljen 2019 til Asminderød Kirkes Menighedsråd til afholdelse af 3 juniorkoncerter i 2019.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

Kompetence

Kulturudvalget.

 

Kommunikation

I henhold til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen skal ansøger i sit markedsføringsmateriale gøre opmærksom på, at Kulturudvalget i Fredensborg Kommune er bidragsyder.

 

Indstilling

  1. At der bevilges et tilskud på 10.000 kr. fra Kulturpuljen 2019 til Asminderød Kirkes Menighedsråd til 3 juniorkoncerter i 2019.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 13-11-2018

Administrationens indstilling godkendt.