Nr.154 - Nivå Amatør Teater - tilskud til Nytårskoncert 2019

Sagsnr.: 18/29201

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning til ansøgning fra Nivå Amatør Teater om tilskud på 7.450 kr. fra Kulturpuljen 2019 til afholdelse af den årlige nytårskoncert i Teaterhuset d. 5. januar 2019. 

 

Sagsfremstilling og økonomi

Nivå Amatør Teater afholder deres årlige nytårskoncert i Teaterhuset i Kalvehaven i Nivå for ottende år i træk. I år vil koncerten blive afholdt d. 5. januar 2019 kl. 18-23.

 

Ligesom sidste år har Nivå Amatør Teater engageret DRAM Big Band til nytårskoncerten.

 

I ansøgningen skriver Nivå Amatør Teater:

 

Nytårskoncert i Teaterhuset i Nivå er efterhånden blevet en tradition. Vi har haft en pæn stor succes med vores nytårskoncerter de seneste mange år, og koncerterne har været velbesøgt. Derfor vil vi grne gentage succesen til januar 2019.

 

Det er gennem årene lykkedes for os at tiltrække musikere og sangere på et højt niveau, hvilket vi ikke har økonomi til at gennemføre uden god støtte fra Fredensborg Kommune, så derfor vil vi hermed ansøge om tilskud til gennemførelsen af endnu en nytårskoncert i 2019.”

 

Nivå Amatørteater forventer cirka 60-90 deltagere til arrangementet.

 

Budgettet for nytårskoncerten ser således ud:

 

Udgifter

Beløb (kr.)

Band + solist
Annoncer
Forplejning til band (19 personer)

14.000

2.400
800

Udgifter i alt

17.200

Indtægter

Beløb (kr.)

Egenfinansiering/anslået billetindtægt

9.750

Indtægter i alt

9.750

Ansøgt Kulturpuljen i alt

7.450

 

 

Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at der søges om tilskud til honorar til band og solister. Der kan ifølge retningslinjerne for Kulturpuljen ikke søges tilskud til forplejning. Et eventuelt tilskud kan således ikke anvendes til forplejning.

 

Nivå Amatør Teater har de sidste otte år søgt og fået bevilget tilskud til den årlige nytårskoncert. De første fire år søgte og fik Nivå Amatør Teater en underskudsgaranti til afholdelse af nytårskoncerter. Alle år har underskudsgarantien været på 10.000 kr., hvoraf der henholdsvis er udbetalt 3.433 kr., 3.492 kr., 1.430 kr. og 3.324 kr. Ved evalueringen af de nye retningslinjer for Kulturpuljen blev muligheden for at ansøge om underskudsgaranti fjernet.

 

Ved nytårskoncerten 2016 fik Nivå Amatør Teater bevilget et tilskud på 5.300 kr. Efter indsendt afrapportering og regnskab blev der udbetalt 4.150 kr. I 2017 fik Nivå Amatør Teater et tilskud på 5.000 kr. og i 2018 et tilskud på 9.700 kr.

 

Administrationen bemærker, at Nivå Amatør Teater med nytårskoncerten har skabt en tradition, der er yderst populær. Administrationen indstiller, at der bevilges et tilskud på 7.450 til Nivå Amatør Teaters nytårskoncert i 2019.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

Kompetence

Kulturudvalget.

 

Kommunikation

I henhold til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen skal ansøger i sit markedsføringsmateriale gøre opmærksom på, at Kulturudvalget er bidragsyder.

 

Indstilling

  1. At der bevilges et tilskud på 7.450 kr. fra Kulturpuljen 2019 til Nivå Amatør Teaters nytårskoncert 2019.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 13-11-2018

Administrationens indstilling godkendt.