Nr.153 - Børnejazz Fredensborg - tilskud til koncerter i 2019

Sagsnr.: 18/29349

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Børnejazz Fredensborg om tilskud på 25.350 kr. fra Kulturpuljen 2019 til 4 familiekoncerter i 2019.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Børnejazz Fredensborg præsenterer hvert år fire familiekoncerter med professionel musik for de 2-8 årige i Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio. Familiekoncerterne er et koncept, kaldet kamæleonkoncerter, der leveres af Levende Musik i Skolen (LMS), og som har eksisteret siden 1995. LMS og kamæleonkoncerterne støttes af Statens Kunstfond og giver dermed kommunerne mulighed for at få koncerter med professionelt indhold til halv pris.

 

Til og med i år har LMS tilbudt landets kommuner pakker á 4 kamæleonkoncerter, og derfor har Børnejazz Fredensborg hidtil skullet forpligte sig til 4 koncerter årligt.  

 

Børnejazz Fredensborg skriver i sin ansøgning:

 

Som noget nyt fra LMS valgt at fokusere mere på skolekoncerter og herunder samtidig give kommunerne (herunder Børnejazz Fredensborg) en mulighed for kun at forpligte sig til at booke 2 koncerter årligt via LMS, hvilket giver en frihed til at få orkestre til byen, som ikke er repræsenteret af LMS. Dette ser foreningen frem til, da det betyder, at foreningen kan trække på bestyrelsesmedlemmernes store netværk indenfor musikerverdenen og derfor fortsat har stor motivation til at forny sig og kunne repræsentere endnu flere nye og spændende musikalske oplevelser for de lokale familier.

 

Fremadrettet vil 2 ud af 4 koncerter udelukkende blive arrangeret af Børnejazz Fredensborg og 2 ud af 4 i samarbejde mellem LMS og Børnejazz Fredensborg.

 

Senere i ansøgningen skriver Børnejazz Fredensborg:

LMS dækker den ene halvdel af koncertudgifterne, Børnejazz Fredensborg den anden. I konrekte tal betyder det, at Børnejazz Fredensborg pr. koncert betaler 6.625 kr. inkl. moms og derudover KODA-afgifter. De 2 koncerter, der bookes udelukkende af Børnejazz Fredensborg vil koste mellem 8.000-10.000 kr. pr. koncert. Derfor øges det ansøgte beløb til Kulturudvalget for 2019.

 

Ansøgningen er vedlagt sagen som bilag. (bilag  1)

 

 

Udgifter

Beløb (kr.)

2 kamæleonkoncerter inkl. moms
2 koncerter – egen booking
KODA
Kontingent til Kulturhuset
Markedsføringsmateriale
Bankgebyr
Mødeforplejning

13.250
20.000
2.000
500
3.800
300
500

Udgifter i alt

40.350

Indtægter

Beløb (kr.)

Billetindtægter – 4 koncerter / 75. kr. stk

15.000

Indtægter i alt

15.000

Ansøgt beløb til Kulturpuljen

25.350

 

Administrationens bemærkninger
Børnejazz Fredensborg har årligt siden 2015 fået tilskud til kamæleonkoncerter i Kulturhuset Fredensborg Bio. Børnejazz Fredensborg ansøgte i 2015 om et tilskud på 17.600 kr. til fire koncerter. Kulturudvalget valgte at bevilge 8.800 kr. til halvdelen af koncerterne for først at se, om der var interesse for koncerterne. I 2016 fik Børnejazz Fredensborg et tilskud på 18.800 kr. fra Kulturpuljen 2016. I 2017 ansøgte Børnejazz Fredensborg Kulturpuljen om et tilskud på 16.700 kr., men fik et tilskud på 8.350 kr. til halvdelen af koncerterne, da to af dem allerede var afholdt på ansøgningstidspunktet. I 2018 ansøgte og fik Børnejazz Fredensborg om tilskud på 16.200 kr.

 

Administrationen bemærker, at ansøgningen lever op til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen, og i særlig grad er en aktivitet, der fremmer børn og unges deltagelse i kulturlivet. Børnejazz Fredensborg har formået at skabe et attraktivt og eftertragtet tilbud til børnefamilier i Fredensborg. Koncerterne giver mulighed for, at Fredensborg Kommune kan tilbyde professionelle koncerter af høj kvalitet, idet konceptet er i samarbejde med LMS, som er støttet af Statens Kunstfond.

 

Det er administrationens vurdering, at Børnejazz Fredensborg har etableret et lokalt forankret og eftertragtet kulturtilbud, som profilerer og synliggør Fredensborg Kommune.

 

På denne baggrund indstiller administrationen, at ansøgningen imødekommes med det ansøgte beløb på 25.350 kr.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

Kompetence

Kulturudvalget.

 

Kommunikation

I henhold til retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen skal ansøger i sit

markedsføringsmateriale gøre opmærksom på, at Kulturudvalget i Fredensborg Kommune er

bidragsyder.

 

Indstilling

  1. At der bevilges et tilskud på 25.350 kr. fra Kulturpuljen 2019 til Børnejazz Fredensborg.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 13-11-2018

Administrationens indstilling godkendt.