Nr.151 - Rengøring af KulturStationen i Humlebæk

Sagsnr.: 18/30049

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Udvalget drøfter imødekommelse af Kulturstationens ønske om hjælp til rengøring af det gamle posthus i Humlebæk.

 

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med at Byrådet den 4. september 2017 besluttede at stille ejendommen Humlebæk Center 44, 3050 Humlebæk til rådighed for borgergruppen KulturStationen, blev det besluttet at afsætte 25.000 kr. til en hovedrengøring i 2017 og efterfølgende 50.000 kr. årligt til rengøring af lokalerne i 2018 og 2019.  Midlerne tages jf. Byrådets beslutning fra anlægsprojektet ”Udvikling af byrum i Humlebæk”, hvor der er afsat 2,8 mio. til opgradering af området i 2018-2022.  Der skal nu findes en konkret rengøringsløsning i samarbejde med Center for Ejendomme og Intern Service.

 

Administrationen anbefaler, at man benytter kommunens nuværende aftale med COOR om rengøring af kommunens lokaler. Inden for den økonomiske ramme vurderes det, at der kan tilbydes én ugentlig rengøring i lokalerne, samt én månedlig rengøring af kælderlokalerne. Herudover pudsning af vinduer en til to gange årligt. Det anbefales, at man opstarter samarbejdet med en hovedrengøring af lokalerne.

 

Ved denne løsning skal der afsættes plads til etablering af rengøringsrum i Kulturstationen, ligesom der skal opsættes dispensere til rengøringsprodukter i lokalerne.

Administrationen vurderer, at man kan iværksætte rengøringen i løbet af 14. dage fra godkendt indstilling.

 

I henhold til punkt 5 i underskrevet aftale af 16/10 2017 mellem Fredensborg Kommune og borgergruppen Kulturstationen, er der indgået aftale om, at borgergruppen selv skal forestå rengøring. Såfremt midlerne til rengøring udmøntes direkte til borgergruppen, understreger administrationen, at der skal indhentes 3 tilbud på opgaven hos eksterne leverandører forud for indgåelse af kontrakt. Administrationen fraråder denne løsning.

 

Bevilling

Sagens bevillingsmæssige konsekvenser, der blev godkendt i Byrådet den 4. september 2017,  fremgår af nedenstående tabel:

Beløb i 1.000 kr.

2017

2018

2019

2020

2017-20 i alt

Drift og sikring af posthus

250

130

130

0

510

Rengøring

25

50

50

 

125

Anlægsprojekt: Udvikling af byrum i Humlebæk

0

-455

-180

0

-635

I alt

275

-275

0

0

0

 

 

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN´s Verdensmål: Bæredygtige byer og lokalsamfund

Byrådets arbejdsgrundlag: Bygninger og byrum skaber liv

 

Kompetence

Kulturudvalget.

 

Indstilling

At der indgås aftale med COOR om rengøring af Kulturstationens lokaler i 2018 og 2019.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 13-11-2018

Administrationens indstilling godkendt.