Nr.147 - Kulturstrategisk drøftelse - fortsættelse

Sagsnr.: 18/8155

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Henover en række temadrøftelser drøfter Kulturudvalget ønsker og forventninger til kulturen i Fredensborg Kommune på længere sigt. På dette møde samles der dels op på drøftelserne på sidste møde samt arbejdes videre med Kulturudvalgets arbejdsgrundlag.

 

Sagsfremstilling og økonomi

På sidste møde drøftede Kulturudvalget et udkast til et arbejdsgrundlag med udgangspunkt i et formuleret kulturbegreb og en vision.

 

Arbejdsgrundlaget er delt om i følgende temaer, som stemmer overens med Kulturudvalgets nuværende strategi, men også har afsæt i Byrådets arbejdsgrundlag.

 

Kulturudvalgets arbejdsgrundlag består af følgende temaer:

  • Et aktivt kultur- og fritidsliv er også sundhed
  • Kulturarven er vores fælles historie
  • Kunst og kultur i det offentlige rum
  • Børne- og ungekultur
  • Det frivillige kulturliv
  • Samarbejde og synlighed

 

På dette møde skal Kulturudvalget drøfte de sidste to temaer i arbejdsgrundlaget:

  • Det frivillige kulturliv
  • Samarbejde og synlighed

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingssmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Kulturudvalget.

 

Indstilling

  1. At sagen drøftes.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 13-11-2018

Sagen blev drøftet. Udtalelse fra Seniorrådet indgik i behandlingen af sagen. Udvalget bemærker, at det fremgår af Byrådets arbejdsgrundlag, at kulturelle aktiviteter også ses på tværs af generationer.