Nr.146 - Godkendelse af dagsorden

Carsten Wulff (V), Charlotte Bie (I)

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 13-11-2018

Dagsorden godkendt.

 

Charlotte Bie (I) deltog fra kl. 17.50 fra punkt 147 til kl. 19.50 ved punkt 163.