Nr.56 - Meddelelser fra administrationen

Sagsnr.: 16/1993

 

Beslutningstema

Administrationen orienterer om aktuelle sager.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 13-03-2018

Administrationen orienterede om at:

  1. Henvendelse fra bestyrelsen for Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio
  2. Humle Bio har opsat nye biografstole

Orienteringen blev taget til efterretning.