Nr.55 - Meddelelser fra formanden

Sagsnr.: 16/1992

 

Beslutningstema

Formanden og udvalgsmedlemmerne afgiver meddelelser til udvalget.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 13-03-2018

Formanden orienterede om at:

  1. møde med bestyrelsen for Egedal
  2. møde i kontaktudvalget for Museum Nordsjælland
  3. åbningen af Kulturstationen i Humlebæk

Orienteringen blev taget til efterretning