Nr.54 - Sager på vej til Kulturudvalget

Sagsnr.: 16/1985

 

Beslutningstema

Der orienteres om sager på vej til Kulturudvalget.

Sagsfremstilling og økonomi

På alle Kulturudvalgsmøder behandles indkomne ansøgninger til

Kulturpuljen. Kulturpuljen har ingen frister, og alle ansøgninger vil blive

behandlet løbende. En opdateret status på Kulturpuljen vil også blive

fremlagt til orientering på alle udvalgsmøder.

 

16. april

Temadrøftelse om kulturbegrebet og udviklingen af kulturen i Fredensborg Kommune - en proces over flere møder (drøftelse)

Revision af statutter for Kulturpris (beslutning)

Kulturpakker (beslutning)

Skilt til Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio (beslutning)

Årsregnskab Museum Nordsjælland (orientering)

Årsregnskab Nivaagaards Malerisamling (orientering)

 

2. maj

Temadrøftelse om kulturbegrebet og udviklingen af kulturen i Fredensborg Kommune - en proces over flere møder (drøftelse)

Driftsaftale med Nivaagaard Teglværks Ringovn (beslutning)

Revision af vedtægter for Fredensborg Musikskole (beslutning)

Fredensborg Musikskoles virke (orientering)

Status for etablering af mødelokaler på Nivå Bibliotek (orientering)

 

30. maj og fremover

Temadrøftelse om kulturbegrebet og udviklingen af kulturen i Fredensborg Kommune - en proces over flere møder (drøftelse)

Pejlemærker for fremtidens Biblioteker (beslutning)

Kulturpris 2018 (beslutning)

Kulturkonference 2018 (beslutning)

Driftsaftale med Fredensborg Lokalhistoriske Museum (beslutning)

Driftsaftale med Nivaagaards Malerisamling (beslutning)

Årets Motiv (beslutning)

Fejring af Danmarks Befrielse 2019 (beslutning)

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 13-03-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.