Nr.53 - Asminderød Kirkes Menighedsråd - ansøgning om tilskud til sommerkoncerter 2018

Sagsnr.: 18/1435

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Asmindrød Kirkes Menighedsråd om tilskud på 19.500 kr. fra Kulturpuljen 2018 til sommerkoncerter i Fredensborg Slotskirke.

Sagsfremstilling og økonomi

For 6. år i træk afholder Asminderød Kirkes Menighedsråd sommerkoncerter i Fredensborg Slotskirke.

 

Der afholdes 4 koncerter á 45 minutters varighed i forbindelse med rundvisninger på Fredensborg Slot i juli 2018. Der er plads til cirka 200 personer pr. koncert, og koncerterne er gratis for publikum.  

 

Et ansøgningsskema (bilag 1), budgetskema (bilag 2) samt projektbeskrivelse (bilag 3) er vedhæftet sagen som bilag.

 

Ansøger skriver i sin ansøgning:

”Sommerkoncerterne i Fredensborg Slotskirke har til formål at give borgere samt turiser mulighed for at høre fortrinsvis dansk musik af danske kunstnere i et af landets skønneste koncertrum. Slotskirken er kun åben få gange årligt offentligt til koncert, så vi er glade for endnu en gang at have fået lov af HM Dronningen til at åbne kirken til formålet. Koncertrækken er blevet en fast del af byens sommertilbud og trækker publikum fra hele Nordsjælland.”

 

Program for slotskoncerterne 2018:

Onsdag den 11. juli kl. 17.30: Anne Kirstine Mathiesen organist ved Køge Kirke og Lene Langballe, zink og blokfløjte. Duoen spiller musik fra Chr. 4.´s hof.

 

Onsdag den 18. juli kl. 17.30: Organist ved Sct. Mortens Kirke, Randers Christian Præstholm sammen med baroktrompetist Niels Tilma. Duoen spiller blandt andet musik komponeret af Christian Præstholm selv.

 

Onsdag den 25. juli kl. 17.30: Sopran Marianne G. Nielsen, violinist Tinne Albrechtsen og organist ved Klosterkirken i Nykøbing Falster Jan Ole Vanggaard. Trioen spiller fortrinsvis barokmusik samt danske sange.

 

Onsdag den 1. august kl. 17.30: Organist ved King´sChapel i Boston Heinrich Christensen og tidligere solofløjtenist i Det Kgl. Kapel Eva Østergaard. Musik af blandt andre Carl Nielsen, Francois Couperin og Woodmann.

 

Økonomi

 

Udgifter

Beløb (kr.)

Honorarer

36.000

Stemning af kammerorgel

4.500

Koncertvagt

6.000

Forplejning

1.000

Layout og tryk af plakater, flyers og programhæfter

12.000

Udgifter i alt

59.500

Indtægter

Beløb (kr.)

Egenfinansiering, Asminderød Kirkes Menighedsråd

20.000

Augustinus Fonden

20.000

Indtægter i alt

40.000

Ansøgt Kulturpuljen i alt

19.500

 

Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at Asminderød Kirkes Menighedsråd modtog et tilskud på 15.000 kr. fra Kulturpuljen 2017 til sommerkoncerter i Fredensborg Slotskirke 2017.

 

Administrationen vurderer, at Asminderød Kirkes Menighedsråds ansøgning lever op til kriterierne for tilskud fra Kulturpuljen. Slotskoncerterne er kulturaktiviteter, der synliggør og profilerer Fredensborg Kommune ved at henvende sig både til turister ved Fredensborg Slot samt borgere i Fredensborg Kommune. Der ydes ikke tilskud til forplejning.

 

På den baggrund indstiller administrationen, at der bevilges et tilskud på 15.000 kr. fra Kulturpuljen 2018 til sommerkoncerter i Fredensborg Slotskirke.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen.

Kompetence

Kulturudvalget.

Kommunikation

I henhold til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen skal ansøger i sit markedsføringsmateriale gøre opmærksom på, at Kulturudvalget i Fredensborg Kommune er bidragsyder.

Indstilling

At der bevilges et tilskud på 15.000 kr. fra Kulturpuljen 2018 til sommerkoncerter i Fredensborg Slotskirke.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 13-03-2018

Kulturudvalget vedtog at støtte det ansøgte med 5.000 kr.