Nr.52 - Nivå Musiklaug - tilskud til Nivå Festival 2018

Sagsnr.: 18/3107

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Nivå Musiklaug om tilskud på 20.000 kr. fra Kulturpuljen 2018 til afholdelsen af Nivå Festival 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Nivå Musiklaug vil igen i år fortsætte traditionen med at afholde musikfestivalen Nivå Festival i Kalvehaven, Nivå.

 

Nivå Festival vil blive afholdt lørdag den 2. juni 2018 kl. 12-22. Ansøger forventer et deltagerantal på mellem 700-1.000 gæster til festivalen.

 

Et ansøgningsskema er vedhæftet sagen som bilag (bilag 1). Et budgetskema er ligeledes vedhæftet sagen som bilag (bilag 2).

 

Nivå Musiklaug skriver i deres ansøgning:
”Gennem årene har vi fået opbygget en trofast publikumskare som har stor glæde af vores arrangement, og som afsætter hele dagen til at deltage.

 

Årets program vil i år primært bestå af bands fra Nivå Musiklaugets egne rækker supleret med bands primært fra vores område.”

 

Økonomi

 

Udgifter

Beløb (kr.)

Musikere

20.000

Koda

1.600

Scene

15.500

Lyd og lydmand

11.000

Elektriker

1.000

Ølvogn og indkøb til baren

28.000

Renovation

3.000

Diverse

3.000

Udgifter i alt

83.100

Indtægter

Beløb (kr.)

Egenfinansiering

11.600

Nordeafonden

15.500

Omsætning i baren

36.000

Indtægter i alt

63.100

Ansøgt Kulturpuljen i alt

20.000

 

En del af festivalens finansiering er fra omsætning i baren fra øl og vand samt popcorn og badges.

 

Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at Nivå Musiklaug fik et tilskud på ansøgte 20.000 kr. til Nivå Festival i 2017. Nivå Musikfestival modtog et tilskud på 15.000 kr. af ansøgte 20.000 kr. til Nivå Festival 2016, et tilskud på 15.000 kr. af ansøgte 25.000 kr. til Nivå Festival 2015 og et tilskud på 25.000 kr. af ansøgte 25.000 kr. til Nivå Festival 2014.

 

Administrationen vurderer, at ansøgningen lever op til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen ved at understøtte Kulturpuljens formål om at støtte aktiviteter, der fremmer og bevarer lokale traditioner og identitet og ved at støtte akvititeter, der kommer mange borgere i Fredensborg Kommune til gode. Administrationen indstiller på den baggrund, at der bevilges et tilskud på 20.000 kr. til honorar til musikere fra Kulturpuljen 2018.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen.

Kompetence

Kulturudvalget.

Kommunikation

I henhold til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen skal ansøger i sit markedsføringsmateriale gøre opmærksom på, at Kulturudvalget i Fredensborg Kommune er bidragsyder.

Indstilling

At der bevilges et tilskud på 20.000 kr. til musikerhonorar fra Kulturpuljen 2018 til Nivå Musiklaug. 

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 13-03-2018

Kulturudvalget vedtog at bevilge et tilskud på 15.000 kr. til musikerhonorar.