Nr.51 - Krogerup Højskole - tilskud til Maybeats Festival 2018

Sagsnr.: 18/4902

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Krogerup Højskole om tilskud på 5.000 kr. fra Kulturpuljen 2018 til Maybeats Festival 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Krogerup Højskole søger om et tilskud på 5.000 kr. til afholdelsen af Maybeats Festival 2018.

Maybeats Festival er en endagsfestival, der i år vil blive afholdt lørdag d. 26. maj 2018, og som stables på benene af højskolens elever. Festivalen er non-profit, og et eventuelt overskud går til organisationen Ventilen, som bekæmper ensomhed blandt unge.

  

Krogerup Højskole forventer ca. 400-500 gæster til festivalen, hovedsageligt lokale borgere.

 

Krogerup Højskole har ansøgt Turborg Fondet om et tilskud på 15.000 kr.  

 

Projektbeskrivelsen er vedhæftet sagen som bilag (bilag 1).

 

Økonomi

 

Udgifter

Beløb (kr.)

Musikere – honorar
Musikere – forplejning
Larsen Backline – gear til musikken
PROFOX
Koda
Armbånd
Bar
Køkken og madsalg

13.500
8.200

9.615

23.625

1.575

1.546

30.000

5.500

Udgifter i alt

93.561

Indtægter

Beløb (kr.)

Billetsalg
Bar

Mad

Billetto
Fredensborg Kommune

25.000
40.000
10.000
6.720
5.000

Indtægter i alt

86.720

Ansøgt Kulturpuljen i alt

5.000

 

 

Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at man ifølge Retningslinjer for Kulturpuljen ikke kan modtage tilskud til forplejning.

 

Administrationen bemærker, at Krogerup Højskole også i 2015 og 2017 fik et tilskud på 5.000 kr. til Maybeats Festival i henholdsvis 2015 og 2018.

 

Administrationen bemærker, at et tilskud som det ansøgte tidligere er undersøgt og kan imødekommes ifølge kommunens jurister.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Kommunikation

 

I henhold til retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen skal ansøger i sit markedsføringsmateriale gøre opmærksom på, at Kulturudvalget i Fredensborg Kommune er bidragsyder.

 

Indstilling

At der bevilges et tilskud på 5.000 kr. fra Kulturpuljen 2018 til Maybeats Festival 2018.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 13-03-2018

Kulturudvalget fulgte administrationens indstilling.