Nr.50 - Forlaget Mellemgaard - tilskud til bogprojekt om Prins Henrik

Sagsnr.: 18/4823

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra forlaget Mellemgaard om tilskud til bogprojektet ”Prins Henrik 1934-2018” på 15.000 kr. fra Kulturpuljen 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Forlaget Mellemgaard har henvendt sig til Fredensborg Kommune med henblik på at søge om økonomisk tilskud til bogprojektet ”Prins Henrik 1934-2018”.

 

En projektbeskrivelse (bilag 1), forlagsaftale (bilag 2) og budget (bilag 3) er vedhæftet sagen som bilag.

 

Bogen vil igennem tolv kapitler beskrive Prins Henriks liv og virke. Bogen forfattes af kulturjournalist Elisabeth Saugmann, der gennem årene ofte har været i kontakt med Prins Henrik og det øvrige kongehus gennem sit journalistiske virke. Bogen skal illustreres med billeder i både sort/hvid og farve. Ifølge forlagsaftalen forventes bogen at udkomme i april/maj 2018.

 

Ansøger skriver i ansøgningen:
Da særligt billedsiden er bekostelig, kan udgivelsen af et værk som dette ikke ske uden støtte fra velvillige givere”.

 

Økonomi

 

Udgifter

Beløb (kr.)

Forlagsarbejde

25.000

Grafisk bearbejdning

20.000

Billeder, 50 farvefotos

40.000

Trykning, 800 stk.

45.000

Markedsføring

15.000

Udgifter i alt

145.000

Indtægter

Beløb (kr.)

Forventet salg på 700 stk.

67.183

Indtægter søgt fra fonde

62.817

Indtægter i alt

130.000

Ansøgt Kulturpuljen i alt

15.000

 

Bogen vil blive trykt i 800 eksemplarer og sælges for 199,95 kr. stykket (159,96 kr. eksklusiv moms).

 

Budgettet er tilrettet efter administrationen har været i kontakt med ansøger.

 

Administrationens bemærkninger

Administrationen har været i kontakt med kommunens jurister, der vurderer, at selvom ansøger er et kommercielt forlag, lever ansøgningen op til Retningslinjer for Kulturpuljen, da bogen behandler materiale med tilknytning til Fredensborg Kommune, så længe der kun bevilges et mindre tilskud til dette.  

 

Administrationen bemærker, at der ifølge Retningslinjer for Kulturpuljen ”kan søges om mindre tilskud til bogudgivelser, årsskrifter o.lign. med lokalhistorisk indhold. Mindre tilskud er tilskud op til 5.000 kr.” På denne baggrund indstilles det, at der bevilges et tilskud på 5.000 kr. fra Kulturpuljen 2018 til bogudgivelsen.

Administrationen bemærker endvidere, at såfremt udvalget bevilger et tilskud, gøres forlaget opmærksom på, at Fredensborg Kommune skal krediteres i forbindelse med udgivelsen af bogen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen.

Kompetence

Kulturudvalget.

Kommunikation

I henhold til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen skal ansøger i sit markedsføringsmateriale gøre opmærksom på, at Kulturudvalget i Fredensborg Kommune er bidragsyder.

Indstilling

At der bevilges et tilskud på 5.000 kr. fra Kulturpuljen 2018 til bogprojektet.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 13-03-2018

Kulturudvalget valgte ikke at følge administrationens indstilling og give ansøger et afslag.