Nr.49 - Ansøgning om tilskud til film i fire byer

Sagsnr.: 18/1854

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Thomas Bernsen om tilskud på 400.000 kr. fra Kulturpuljen 2018 til afholdelsen af film i fire byer.

Sagsfremstilling og økonomi

Thomas Bernsen, initiativtager til Nivå Open Air, har søgt om tilskud til at afholde fire udendørs filmarrangementer i Fredensborg, Nivå, Kokkedal og Humlebæk.

 

I alle fire byer skal der vises film udendørs på et stort lærred, og der vil være livemusik indtil solen går ned. Arrangementerne er planlagt til at foregå 11., 12., 18. og 19. august 2018 og er gratis for deltagerne. 

 

Et ansøgningsskema (bilag 1), budgetskema (bilag 2) samt projektbeskrivelse (bilag 3) er vedhæftet sagen som bilag.

 

Administrationen har modtaget et støttebrev til projektet fra en borger i Nivå, der også er vedhæftet sagen som bilag (bilag 4).

 

Ansøger skriver i sin ansøgning:

”Filmvisningerne vil have et tema for hver by. I Fredensborg vil det være det kongelige, og her kunne man vise enten ”Kongens Store Tale” eller den danske film ”En Kongelig Affære” i Slotshaven med Fredensborg Slot som baggrund. I Kokkedal vil det være de etniske danskere, og her vil jeg vise den danske film ”Underverden” ved Medborgerhuset Egedal. I Humlebæk vil det være det maritime og vandet, og her kan man vise den franske dykkerfilm ”The Big Blue” på Bjerre Strand. I Nivå vil det være familien, og her vil vi vise en Disney familiefilm i Kalvehaven ved Gl. Strandvej, som der er tradition for.”

 

Ansøger skriver, at det er tanken, at filmarrangementerne skal afvikles af lokale kræfter og i samarbejde med fx Fredensborg Kommune (hjælp til tryk af PR materiale, belysning og transport), Humle Bio, lokale firmaer, kulturinstitutioner og foreninger.

 

Økonomi

 

Udgifter

Beløb (kr.)

Lærred

108.000

Leje af film

40.000

Band/underholdning

150.000

KODA

10.000

Strøm

20.000

Markedsføring

25.000

Udsmykning af locations

35.000

Honorar til Bernsen Media og Event firma

50.000

Udgifter i alt

438.000

Indtægter

Beløb (kr.)

Salg fra boder

8.000

Sponsorater/fonde

30.000

Indtægter i alt

38.000

Ansøgt Kulturpujen i alt

400.000

 

Ansøger har budgetteret med en indtægt på 30.000 kr. fra sponsorater og fonde, men har endnu ikke modtaget nogle.

 

Ansøger har budgetteret med et honorar til sig selv gennem sit firma Bernsen Media og Event for planlægning og afvikling af de fire filmfremvisninger.

 

Ansøger har i sin projektbeskrivelse skrevet, at der ansøges om et tilskud på 200.000 kr. fra Kulturpuljen. Ansøger har siden afleveret et nyt og opdateret budgetskema til administrationen, hvor der ansøges om 400.000 kr. fra Kulturpuljen. 

 

Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at Kulturudvalget på udvalgsmøde den 8. november 2016 i forlængelse af en evaluering af arrangementer på Fredtoften blev præsenteret for ansøgers idé om film i fire byer, men Kulturudvalget besluttede, at man ”ikke ønskede ved en senere lejlighed at få en præsentation af filmprojektet film i Fredensborg”.

 

Administrationen bemærker, at arrangementet Nivå Open Air til sammenligning modtog et tilskud på 30.000 kr. fra Kulturpuljen i 2017.

 

Administrationen bemærker, at ansøgningen lever op til kriterier for tilskud fra Kulturpuljen og især understøtter Kulturstrategiens indsatsområde ”Kunst og kultur i det offentlige rum”. Administrationen bemærker dog også, at der her er tale om en meget dyr aktivitet, og at der ikke er midler nok tilbage i Kulturpuljen til at imødekomme ansøgningen med det fulde ansøgte beløb.

 

Administrationen bemærker, at Fredensborg Kommune ikke kan stå til rådighed ved afvikling af ansøgers projekt eller har budget til dette, og det derfor er ansøger selv, der skal afvikle og skaffe lokale kræfter til at afholde filmvisningerne.  

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen.

Kompetence

Kulturudvalget.

Kommunikation

I henhold til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen skal ansøger i sit markedsføringsmateriale gøre opmærksom på, at Kulturudvalget i Fredensborg Kommune er bidragsyder.

Indstilling

At ansøgningen drøftes.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 13-03-2018

Kulturudvalget bevilgede 30.000 kr. til et arrangement i Nivå i lighed med arrangementet i 2017.