Nr.47 - Kulturpuljen 2018 - status

Sagsnr.: 17/24444

 

Beslutningstema

Oversigt over Kulturpuljen 2018 fremlægges til orientering.

Sagsfremstilling og økonomi

Status for Kulturpuljen 2018

 

Det oprindelige budget for Kulturpuljen 2018 var 835.000 kr. inkl. 200.000 kr. i merbevilling i forbindelse med budgetforliget 2018-2021.

 

Budgettet er dog efterfølgende blevet nedskrevet med 155.000 kr., som følge af Kulturudvalgets beslutning på udvalgsmødet d. 12. september 2017 om overførsel af faste tilskud til kommunens kulturhuse samt pleje af udearealer ved Højsager Mølle fra Kulturpuljen til seperate konti.

 

Det korrigerede budget for Kulturpuljen 2018 er derfor 680.000 kr.

 

Hertil kommer forventet overførsel af ubrugte midler fra Kulturpuljen 2017 på 247.000 kr. Byrådet godkender eventuelt overførsel af ubrugte midler på Byrådets møde d. 3. april.

 

Kulturudvalget har allerede bevilget 538.025 kr. til nye aktiviteter i 2018. Da der desværre ikke bliver Kongelig Sommerballet i Fredensborg Slotspark i 2018, går det bevilgede tilskud på 105.000 kr. tilbage i Kulturpuljen til Kulturudvalgets disposition.

 

Der er derfor pr. dags dato 493.975 kr. tilbage i Kulturpuljen 2018 til Kulturudvalgets disposition på dette møde.


Sager med konsekvenser for Kulturpuljen til behandling på dette møde:

 

 

Ansøger

Aktivitet

Ansøgt (kr.)

Indstilling (kr.)

Bernsen Media og Event

Film i fire byer

400.000

-

Forlaget Mellemgaard

Bogprojekt om Prins Henrik

 

15.000

5.000

Nivå Musiklaug

Nivå Festival 2018

20.000

20.000

Asminderød Kirkes Menighedsråd

Slotskoncerter 2018

19.500

15.000

Krogerup Højskole

Maybeats Festival 2018

5.000

5.000

Prioritering af Kulturpuljens indsatsområder 2018

 

 

50.000

Sangcenter Nordsjælland

Drift af Sangcenter Nordsjælland i 2018

125.000

-

I alt

 

459.500

95.000

 

Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at der, hvis ansøgningerne imødekommes med det indstillede beløb, vil være 398.975 kr. tilbage i Kulturpuljen 2018. Heri er ikke beregnet et eventuelt tilskud til Sangcenter Nordsjælland. Hvis Sangcenter Nordsjælland bevilges et tilskud på 125.000 kr., vil der være 273.975 kr. tilbage i Kulturpuljen 2018.

 

Det må forventes, at Kulturudvalget på et kommende møde modtager en større ansøgning om tilskud til Fredensborg Byfest 2018.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 13-03-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.