Nr.41 - Temadrøftelser i Kulturudvalget

Sagsnr.: 18/6196

 

Beslutningstema

At kulturudvalget over en række af udvalgets møder drøfter og definerer kulturbegrebet, og hvordan udvalget kan understøtte udviklingen af kulturen i Fredensborg Kommune.

Sagsfremstilling og økonomi

Det nyetablerede kulturudvalg skal i løbet af en møderække drøfte forskellige facetter af kulturområdet og få et fælles afsæt for, hvad der skal være særligt kendetegnende for kulturen i Fredensborg Kommune. Det forventes, at det nuværende udvalgs drøftelser, efter sommerferien vil kunne resultere i en formuleret ambition for fremtidens kulturliv i Fredensborg Kommune.

I den forrige periode vedtog Kulturudvalget en Kulturstrategi, som har dannet grundlag for det hidtidige udvalgs prioriteringer. Denne kulturstrategi vil være gældende indtil en evt. ny strategi er vedtaget.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

At Kulturudvalget over en række af udvalgets møder fra april og frem drøfter og definerer kulturbegrebet, og hvordan udvalget kan understøtte udviklingen af kulturen i Fredensborg Kommune.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 13-03-2018

Administrationens indstilling blev vedtaget.