Nr.98 - Kulturelt Samråd Fredensborg - Deltagelse i Spil Dansk Ugen 2018

Sagsnr.: 18/13286

 
Kristian Hegaard (B), Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Kulturelt Samråd Fredensborg om tilskud på 37.000 kr. fra Kulturpuljen 2018 til deltagelse i Spil Dansk Ugen 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Kulturelt Samråd Fredensborg søger om tilskud til, at Fredensborg Kommune kan deltage i Spil Dansk Ugen 2018.

Spil Dansk er en årlig tilbagevendende begivenhed i uge 44, der skaber unikke musikoplevelser i den deltagende kommune.

Det koster 37.000 kr. ekskl. moms at deltage i Spil Dansk Ugen med en Premium-pakke, hvor kommunen får forskellige arrangementer, workshops, koncerter osv. samt markedsføringsmateriale osv. f.eks.:

 • Rapolitics workshop
  Workshop, debat og rap med to uddanede rapcoaches fra Rapolitics
 • Sangglad
  Sang og undervisning for voksne og børn i daginstitutionen
 • Sanskriverworkshop fra KODA
  Musikboost til børn og unge
 • Kommunekonference 2018
  Netværksdag og videndeling på tværs af Spil Dansk Kommuner
 • Spil Dansk Solisterier
  Viser, varietéer og fællessang for det modne publikum
 • Flygtningestemmer
  Koncert med musikere fra albummet ”Flygtningestemmer”
 • Hit med sangskriveren
  Samtalesalon med musik om en professionel sangskriver liv og virke

Premium-pakken koster 37.000 kr. ekskl. moms.
 

Udgifter

Beløb (kr.)

Spil Dansk premium-pakke 

37.000

Ansøgt Kulturpuljen i alt

37.000

 

Administrationens bemærkninger

Kulturudvalget besluttede på mødet d. 13. marts, at deltagelse i Spil Dansk Ugen 2018 er en af Kulturstrategiens indsatsområder i 2018. Herudover afsatte Kulturudvalget en særlig pulje fra Kulturpuljen 2018 på 50.000 kr. til prioritering af ansøgninger, der understøtter Kulturstrategiens indsatsområder i 2018.

 

Administrationen bemærker, at Kulturudvalget har afsat 50.000 kr. fra Kulturpuljen 2018 til formål, der understøtter Kulturstrategiens indsatsområder. Hvis ansøgningen imødekommes med det ansøgte beløb, vil der være 13.000 kr. tilbage i puljen til formål, der understøtter Kulturstrategiens indsatsområder.

Administrationen bemærker, at alle udgifter til arrangementerne er indeholdt i prisen for Spil Dansk pakken.

Administrationen anbefaler, at Sangcenter Nordsjælland udpeges til at indgå i styregruppen for projektet, og på den måde spiller en koordinerende rolle i projektet.

Administrationen indstiller, at der bevilges et tilskud på 37.000 kr. fra Kulturpuljen 2018 til Kulturelt Samråd Fredensborg til Fredensborg Kommunes deltagelse i Spil Dansk Ugen 2018.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Retningslinjer for tilskud til Kulturpuljen.

 

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

 1. At der bevilges et tilskud på 37.000 kr. fra Kulturpuljen 2018 til Kulturelt Samråd Fredensborg til Fredensborg Kommunes deltagelse i Spil Dansk Ugen 2018.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 30-05-2018

Fraværende: Kristian Hegaard (B), Charlotte Bie (I)

 

Udvalget gav afslag på ansøgningen.

Udvalget ønskede, at Spil Dansk Ugen udføres i lokalt regi og at musikskolen i et samarbejde med Sangcenter Nordsjælland står for at udforme et program og står for aktiviteterne. Hertil bevilgede udvalget en ramme på op til 30.000 kr.

På et kommende møde præsenteres udvalget for programmet.