Nr.97 - Humlebæk Pensionistforening - tilskud til arrangement

Sagsnr.: 18/12069

 
Kristian Hegaard (B), Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Humlebæk Pensionistforening om tilskud på 4.000 kr. fra Kulturpuljen 2018 til forfatterarrangement.

Sagsfremstilling og økonomi

Humlebæk Pensionistforening ønsker at afholde et arrangement med forfatteren Jannie Fjordside, der har skrevet bogen ”Tilbage til Transkei – Historien om mit Sydafrika”.

 

Et ansøgningsskema er vedhæftet sagen som bilag (bilag 1).

 

Ansøger skriver i sin ansøgning:
Jannie Fjordside, forfatter til bogen ”Tilbage til Transkei – Historien om mit Sydafrika”, vil fortælle som sin bog, der handler om en borger i Fredensborg Kommune, Merna Nørdgaard, der har tilbragt sin barndom og ungdom i Sydafrika under apartheid-styret.”

 

Foredraget vil blive afholdt som ét af de ugentlige arrangementer, som Humlebæk Pensionistforening afholder. Foredraget er primært for Humlebæk Pensionistforenings medlemmer, men arrangementerne er også åbent for personer, der ikke er medlem af foreningen. Ved arrangementet bliver 10 eksemplarer af bogen udloddet som præmie blandt tilhørerne.

 

Økonomi

 

Udgifter

Beløb (kr.)

Forfatterhonorar

2.000

10 bogeksemplarer

2.000

Udgifter i alt

4.000

Ansøgt Kulturpuljen

4.000

 

 

Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at Humlebæk Pensionistforening i 2017 fik bevilget et tilskud på 5.000 kr. fra Kulturpuljen 2017 til udgivelse af bogen ”Humlebæk Dagcenter 30 år”.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Kommunikation

I henhold til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen skal ansøger i sit markedsføringsmateriale gøre opmærksom på, at Kulturudvalget i Fredensborg Kommune er bidragsyder.

Indstilling

  1. At der bevilges et tilskud på 4.000 kr. fra Kulturpuljen 2018 til Humlebæk Pensionistforening.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 30-05-2018

Fraværende: Kristian Hegaard (B), Charlotte Bie (I)

 

Udvalget valgte at bevilge 2.000 kr. med begrundelse i, at udvalget ikke finder, at Kulturpuljen skal finansiere præmier.