Nr.96 - Borgerforeningen Fredensborg By - Fredensborg Slotsmarked 2018

Sagsnr.: 18/12725

 
Kristian Hegaard (B), Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Borgerforeningen Fredensborg By om tilskud på 26.500 kr. fra Kulturpuljen 2018 til afholdelse af Fredensborg Slotsmarked 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Borgerforeningen Fredensborg By planlægger i år i samarbejde med Handels- og Håndværkerforeningen, at der for 6. gang afholdes Fredensborg Slotsmarked.

 

Af ansøgningen fremgår det, at

Markedet søger at tiltrække borgere i og udenfor Fredensborg Kommune og at vise Fredensborg som potentiel tilflytterby med et livligt og aktivit forenings- og handelsliv. At fremhæve lokale potentialer og cementere et grundlag for et årligt kulturelt samlingspunkt, hvor borgere mødes på tværs af generationer til én dags fest, handel og hygge.

Vi søger i størst muligt omfang at bevare det høje niveau for markedet, som de fem tidligere år.

Beløbet, vi ansøger om, skal udgøre økonomisk tilskud til finansiering af tunge og vigtige poster som markedsføring, opsætning og produktion af flyers, uddeling af disse, annoncering i lokale aviser, musik (orkester til åbning af markedet), udsmykning af Jernbanegade med flagallé, så vi i videst muligt omfang kan bevare at få Fredensborg Slotsmarked til at fremstå som en velarrangeret og disponeret skøn handelsdags i den historiske slotsby Fredensborg.”

 

Fredensborg Slotsmarked afholdes i år lørdag d. 8. september 2018.

 

Budgettet for afholdelse af Fredensborg Slotsmarked ser således ud:

Udgifter

Beløb (kr.)

Annoncer
Assistance
Programmer
Helsingør Pigegarde – kørsel
Helsingør Pigegarde – honorar
Flag
Diverse

35.000
12.500
3.000
3.000
0
5.000
5.000

Udgifter i alt

63.500

Indtægter

 

Egenfinansiering
Salg - stadepladser

15.000
22.000

Indtægter i alt

37.000

Ansøgt Kulturpuljen

26.500 

 

 


Administrationens bemærkninger

Administratioen bemærker, at ansøgningen lever op til retningslinjerne for tilskud Kulturpuljen og herudover er en aktivitet, der fremmer og bevarer lokale traditioner, identitet og kulturarv, profilerer og synliggør Fredensborg Kommune samt kommer mange borgere til gode.

 

Administrationen bemærker dog også, at Fredensborg By Handel i 2016 søgte om tilskud på 30.000 kr. til afholdelse af Fredensborg Slotsmarked. Her bevilgede Kulturudvalget 15.000 kr. ud af de 30.000 kr. og bemærkede, at det var sidste gang, at udvalget ønskede at bevilge tilskud til dette formål, og at Kulturudvalget forventede, at Fredenborg Slotsmarked fremover bør være en selvbærende aktivitet.

 

I 2017 ansøgte Fredensborg By Handel igen om tilskud på 30.000 kr. til afholdelse af Fredensborg Slotsmarked, men på baggrund af beslutningen i 2016 valgte Kulturudvalget ikke at imødekomme ansøgningen. Herefter valgte Borgmesteren og træde til, og bevilgede 20.000 kr. til Fredensborg Slotsmarked 2017 udenom Kulturudvalget.

 

På den baggrund indstiller administrationen, at der meddeles afslag på ansøgningen om tilskud til afholdelse af Fredensborg Slotsmarked. Ønsker Kulturudvalget alligevel at støtte Slotsmarkedet 2018, er der også mulighed for at bevilge tilskud fra den nye ekstrabevilling på 300.000 kr. øremærket til liv i bymidten. På Byrådets møde den 30. april 2018 besluttede man, at Kulturpuljen skulle tilføres en ekstrabevilling på 300.000 kr. øremærket til understøttelse af liv og kulturaktiviteter i bymidterne. Kulturudvalget skal godkende de officielle kriterier og ansøgningsprocedure for ekstrabevillingen på Kulturudvalgets møde den 21. august 2018.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Kommunikation

I henhold til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen skal ansøger i sit

markedsføringsmateriale gør opmærksom på, at Kulturudvalget i Fredensborg Kommune er

bidragsyder.

Indstilling

  1. At der meddeles afslag på ansøgningen.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 30-05-2018

Fraværende: Kristian Hegaard (B), Charlotte Bie (I)

 

Udvalget bevilgede 18.000 kr. med begrundelse i, at aktiviteten skaber liv i bymidten.

Hvis foreningen overvejer at søge midler igen til næste år, forventer udvalget, at de kulturelle elementer har større vægt i programmet og forventer desuden en mere aktiv deltagelse fra handelslivet – også økonomisk.